การค้าระหว่างประเทศ จำเป็นหรือสำคัญอย่างไร

Parisara Narongrakdej
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แต่ในทางเป็นจริง การค้าระหว่างประเทศมีลักษณะผูกขาดโดยบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ไม่เสรีจริง ไม่เป็นธรรมจริง ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมักเป็นฝ่ายได้เปรียบในแง่การครอบงำผูกขาดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่สั่งเข้าในราคาสูง

การค้าระหว่างประเทศ จำเป็นหรือสำคัญอย่างไร

        การค้าระหว่างประเทศ ถ้าหากมีการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมจริง จะเป็นประโยชน์ในแง่การที่แต่ละประเทศจะแบ่งกันทำงานตามความถนัด และผลิตสินค้าที่ตนมีทรัพยากรเหมาะสมและผลิตได้ดี อย่างประหยัด (ต้นทุนต่ำ) มีประสิทธิภาพ และส่งไปขายในราคาที่ไม่สูงเกินไป ผู้บริโภคจากประเทศอื่นก็จะได้ประโยชน์ ขณะเดียวกันประเทศที่ส่งออกสินค้าบางอย่างที่ตนผลิตได้ดี ก็จะใช้รายได้จากการส่งออกไปสั่งซื้อสินค้าเข้าบางอย่างจากประเทศอื่นได้ในราคาที่ต่ำกว่า หรือคุณภาพดีกว่าที่จะผลิตเอง  

        แต่ในทางเป็นจริง การค้าระหว่างประเทศมีลักษณะผูกขาดโดยบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ไม่เสรีจริง ไม่เป็นธรรมจริง ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมักเป็นฝ่ายได้เปรียบในแง่การครอบงำผูกขาดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่สั่งเข้าในราคาสูง ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมยังให้เงินสนับสนุนแก่การเกษตรกรในประเทศของตน และกีดกันสินค้าเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งถนัดในการผลิตสินค้าเกษตรและวัตถุดิบไม่สามารถขายสินค้าเกษตรหรือวัตถุดิบได้ในราคาที่สูงนัก โดยรวมแล้ว ประเทศกำลังพัฒนามักจะสั่งเข้าเป็นมูลค่ามากกว่าสินค้าส่งออก ทำให้ขาดดุลการค้าและเป็นหนี้ต่างประเทศสะสม

        ดังนั้นยิ่งมีการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอามาก ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมยิ่งได้เปรียบมาก ประเทศกำลังพัฒนาที่พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและค้าขายเก่ง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน ได้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศและเจริญเติบโตมากกว่าประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่รวมทั้งไทยได้ประโยชน์น้อย หรือได้ประโยชน์เฉพาะคนรวย คนชั้นกลางส่วนน้อย ที่สัมพันธ์กับบริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุนขนาดใหญ่ หรือได้ส่วนแบ่งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ขณะที่คนส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งมีทรัพย์สินและรายได้ต่ำ ต้องซื้อสินค้าราคาสูงขึ้น ทำงานหนักและเป็นหนี้สินกันมากขึ้น

ที่มา : กฎหมายการค้าโลกว่าด้วยสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มที่คนไทยควรรู้ โดย ดร. สุธาบดี สัตตบุศย์            

        เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก โดย วิทยากร เชียงกูล  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจไทยและการค้าระหว่างประเทศความเห็น (0)