กิจกรรมกลุ่มจิตตปัญญาและพุทธธรรมศึกษา


6b42b822.jpg picture by waweeme -.jpg

                                                       ขอขอบคุณภาพจากอาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ

  กิจกรรมกลุ่มสนใจ จิตตปัญญาและพุทธธรรมศึกษา 

ที่ชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีกลุ่มกิจกรรมตามความสนใจกลุ่มเล็กๆ กลุ่มกิจกรรมหนึ่งที่อยากแนะนำและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คือ กลุ่มที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอ่านและศึกษาการปฏิบัติในแนวพุทธธรมศึกษา โดยแจกจ่ายหนังสือพุทธธรรมไปตามหมู่มิตรที่เชื่อมโยงกันได้ มีความสนใจ และมีกิจกรรมในแนวทางสามารถทำด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้

จากนั้น ต่างก็จะศึกษาและนำไปเรียนรู้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติในมิติต่างๆของการดำเนินชีวิต ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างความสมดุลและการส่งเสริมเกื้อหนุนกันของการพัฒนาความรู้สมัยใหม่กับฐานสติปัญญาในพุทธธรรม

ผู้ริเริ่มคือคุณปรีชา ก้อนทอง ร้านหนังสือเบิกม่าน หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์ปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสนใจเป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มเล็กๆที่ทำกิจกรรมในแนวทางที่เชื่อมโยงกับชุมชนมานานพอสมควร รวมทั้งเป็นกลุ่มนักอ่าน นักศึกษาค้นคว้าที่อิ่มตัวจากการอ่านและการศึกษาในแนวทางอื่นมามากพอสมควร ที่ได้มีโอกาสทำงานเชิงเครือข่ายเป็นกลุ่มและชมรมเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบสุขศึกษาชุมชนพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรวมกลุ่มดูแลสุขภาพและพัฒนาตนเอง ในชุมชนอำเภอพุทธมณฑล เช่น ชมรมชีวเกษม กลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เครือข่ายประชาคมเรียนรู้และประชาคมวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในอำเภอพุทธมณฑล

Meditationplace

                    อธิบายภาพ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม จังหวัดสุพรรณบุรี  วาดภาพ : วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  กิจกรรมที่ทำด้วยกันในระยะแรกนี้ 

 • อ่านหนังสือ (๑) พุทธธรรม (๒) พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ และ (๓) พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม งานนิพนธ์ของพระเดชพระคุณท่าน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) โดยแต่ละคนอ่านศึกษาให้สอดคล้องไปตามวาระของชีวิต ทั้งจากการทำงาน การดำเนินชีวิต การวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ
 • ระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต พร้อมกับอ่านและศึกษาค้นคว้าหนังสือพุทธธรรมแล้ว กลุ่มสนใจกลุ่มดังกล่าวก็จะมีการพบปะ สนทนาการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลักพุทธธรมเข้าสู่การพัฒนาชีวิตในทุกมิติของตนเอง
 • จัดกิจกรรม ทำสื่อ และเขียนหนังสือเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ

 

               

               อธิบายภาพ : ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม จังหวัดสุพรรณบุรี [ขอขอบคุณภาพจากอาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ]

  ติดต่อร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความสนใจ 

 • ปรีชา ก้อนทอง และ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อได้ที่ร้านหนังสือเบิกม่าน หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐๒-๘๘๙๒๘๒๘
 • กานต์ จันทวงษ์ | เริงวิชญ์ นิลโคตร | สนั่น ไชยเสน  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๐๒-๔๔๑๙๐๔๐-๓
 • อาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ http://gotoknow.org/profile/nattapach
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ๐๒-๘๘๘๔๓๕๑ อีเมล์ : adwks@mahidol.ac.th
หมายเลขบันทึก: 373200เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2010 09:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (14)

กิจกรรมพัฒนาการศึกษาหลักพุทธธรรม
เพื่อบูรณาการกับงานวิจัย งานวิชาการ และการดำเนินชีวิต

 • การศึกษากระบวนการทำความคิดให้แยบคาย โดยวิธีโยนิโสมนสิการ http://gotoknow.org/file/wiratkmsr/SystematicPBLModel1.pdf เพื่อพัฒนากระบวนคิดเชิงระบบ คิดแบบอริยสัจจ์ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการวิจัย
 • วิธีพัฒนากระบวนคิดเชิงระบบโดยวิธีโยนิโสมนสิการ โดย ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ตอนที่ ๑ http://gotoknow.org/blog/civil-learning/45669
 • วิธีพัฒนากระบวนคิดเชิงระบบโดยวิธีโยนิโสมนสิการ ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ตอนที่ ๒ http://gotoknow.org/blog/civil-learning/45676
 • โอ๊ะ ภาพแรกใหญ่มาก อาจารย์ย่อภาพลงหน่อยนะคะ
 • ลืมคะ ชื่อหนังสือนะคะ (๑) พุทธธรรม (๒) พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ และ (๓) พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม โดย พระคุณเจ้าท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
 • ขอบคุณอาจารย์ณัฐพัชร์ครับที่ส่งรูปและข้อมูลกิจกรรมมาให้ใหม่
 • ได้ลบกล่องสนทนาที่ส่งรูปมาให้แล้วนะครับ
 • ยินดีมากๆ คะอาจารย์
 • เย็นนี้ขอเรียนเชิญ Team Dinner Therapy นะคะอาจารย์ กำลังจะชวนคุณพี่ใบไม้ฯ เพราะคุณพี่ใบไม้ฯ เรียนถามถึงอาจารย์ด้วยความรำลึกถึงอยู่คะ ^^
 • ดีครับดี ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง คิดถึงคุณใบไม้ฯอยู่ครับ
 • จัดระเบียบชีวิตให้มาเจอกันบ้างให้ได้นะครับ
 • นานๆมานั่งคุย หาความรื่นรมย์ใจจากการคุยสัพเพเหระกันบ้างสินะ

สวัสดีวันหยุดคะ อาจารย์วิรัตน์

 • มีพี่เครือข่ายจากโครงการค้นหาตัวเอง ทิ้งงานสถาปนิคชั่วคราว ออกหาแรงบันดาลใจที่บ้านพี่เมืองน้อง หลวงพระบาง สปป.ลาว พี่ท่านนี้เห็นว่าชอบงานศิลปะเชิงพุทธศิลป์ เมื่อวานจึงนำภาพมาอวดคะ
 • ศิลปะล้านช้าง ภาพศิลปะกระจกสี ผนังด้านหลังโบสถ์ วัดเชียงของ มีอายุมากกว่า ๕๐๐ ปีแล้ว ..
 • งดงามมากคะ จึงนำมาอวดต่อ ......

 

          luangprabang.jpg picture by waweeme

         luangprabang2.jpg

             luangprabang3.jpg

 • สวยจังเลยครับ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นด้านหลังของโบสถ์ครับ
 • ที่ด้านหลังนี้ น่าจะอยู่ตรงตำแหน่งด้านหลังของคนยืนถ่ายภาพนี้ จะมีวิหารเล็กๆอยู่อีกหลังหนึ่งครับ ก็มีงานติดกระจกสีคล้ายๆอย่างนี้ และสวยมากเลยครับ ผมเคยไปและเดินถ่ายรูปในวัดเชียงของนี้มาได้ตั้งเยอะ แต่กลับมาแล้วก็หายหมดเลย
 • การผูกเรื่องในพุทธศิลป์ของลาวในงานติดกระจกนั้นทั้งงามและบันทึกสภาวการณ์สังคมไปด้วยดีมากอย่างยิ่งครับ ของไทยหาดูได้ยากครับ ยังนึกไม่ออกเลยว่ามีอยู่ที่ไหน โดยมากแล้วงานกระจกสีของไทยจะเน้นการเป็นงานตบแต่งให้เกิดความสวยงาม หากบันทึกและเล่าเรื่องก็จะมี ๒ วิธี คือหากเป็นเรื่องที่เน้นความอลังการและมีภาษาความศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็จะใช้งานจิตรกรรมไทยไปเลย อีกวิธีหนึ่งก็ใช้เขียนภาพแบบ Realistic ที่วัดเชียงของของลาวใช้การติดกระจกสี ยอมเลยละครับ
 • วิธีออกลายและจัดองค์ประกอบอย่างนี้ แม้นเป็นผลงานของยุคโบราณ ทว่า ในทางศิลปะแล้วต้องถือว่าก้าวหน้าในทางสร้างสรรค์และลดทอนรูปแบบของธรรมชาติมากครับ
 • หากเป็นภาษาพูดและภาษาการประพันธ์ก็ต้องเรียกว่ามี Theme ที่ชัดเจนและจับประเด็นแม่น ใช้ลีลาของเส้นและมีองค์ประกอบไมกี่อย่างแต่สามารถสะท้อนอารมณ์ของป่าหิมพานต์และถ่ายทอดเรื่องราวในพุทธประวัติได้ เป็นทั้งงานวิจิตรศิลป์และสุดยอดของ Visual Art Design เลยครับ
 • เห็นวิถีชีวิต รูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี สังคม สภาพแวดล้อม โครงสร้างและวิธีคิดต่อโลก เดินดูแล้วอ่านออกได้อย่างง่ายดายเลยครับ
 • รวงผึ้งนั้น เป็นสิ่งสูงสุดอย่างหนึ่งในความบริสุทธิ์ซึ่งในพุทธประวัติก็จะเป็นของที่เหมาะแก่การนำมาถวายพระพุทธเจ้า หากปรากฏแต่เพียงโดดๆก็หมายถึงพระพุทธเจ้าได้ นกฮูกนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของวิถีแห่งปัญญาและความตื่นรู้ออกจากภายใน ก็แทนความเป็นพระธรรม ใบไม้ก็มีองค์สามซึ่งในคติที่มาในพุทธศาสนานั้นก็ให้มีความหมายไปถึงแก้วสารพัดนึกหรือแก้ววิเศษ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรียบง่ายแต่เห็นหลักสังคมและระบบคิดที่ต้องการถ่ายทอดไว้หมดจรดเลยครับ
 • ที่วิหารอีกหลังหนึ่งที่ผมกล่าวถึงนั้นก็เช่นกันครับ มีภาพที่ผูกลายให้เป็นการบันทึกและเล่าเรื่องสังคมกับวิถีชีวิตชุมชนของลาว เห็นแล้วตื่นเต้นครับ เพราะเป็นงานลดทอนและเล่นDesignกับจัดวางองค์ประกอบที่มีขนบแบบจำเพาะของลาวได้ดีมากจริงๆครับ
 • สวัสดีค่ะ

  ตามมาอ่านจากบันทึกล่าสุดของ อ. ณัฐพัชร์ค่ะ

  เคยพาน้องสาวไปที่ร้านเบิกม่าน ได้พูดคุยด้วย (เข้าใจว่าคงเป็นคุณปรีชา) ประทับใจมากค่ะ

  ลืมเล่าไปค่ะ ท่านอุตส่าห์ไปหาหนังสือเก่าที่มีค่าให้น้องสาวด้วย

  น้องบอก คงเป็นกัลยาณมิตร

  สวัสดีครับอาจารย์

  เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ

  งานนิพนธ์ของท่านอาจารย์เจ้าคุณมีคุณค่ามาก

  ผมเคยคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัสงฆ์ว่า ควรจะถอดบทเรียนวิธีคิดและวิธีการของท่านเจ้าคุณแล้วเอาไปออกแบบการเรียนรู้ให้กับพระนิสิต โดยไม่ต้องเดินตามทางโลกให้มากเกินไป

  ในฐานะที่ถือว่าตนเองเป็นศิษย์ท่าน ก็พยายามนำคำสอนของท่านไปปรับใช้ในงานอยู่เรื่อย ๆ ครับ

  โดยเฉพาะการทำงานกับเด็กและเยาวชน

  ...

  หลายวันก่อนมีโอกาสเจ้าไปที่ศาลายา เพื่อประชุมร่วมกับทีมงานคุณเอก

  มีโอกาสเดินลงไปห้องทำงานอาจารย์ ปรากฏว่าอาจารย์ไม่อยู่ จึงพลาดโอกาสไป

  ยังคงระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอครับ

  • ดูเหมือนว่าผมได้เห็นชื่อของคุณณัฐรดาเข้าไปสมัครสอบเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาพุทธศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จากเอกสารของพี่ปรีชาที่ก็ไปสมัครเข้าศึกษาด้วยเหมือนกันอยู่ด้วยใช่หรือปล่านะครับ
  • ตกลงไปได้ไปเรียนไหมครับ ของพี่ปรีชานั้น เมื่อเข้าไปศึกษาใหม่ๆ หลักสูตรมีการพาไปปฏิบัติภาวนาที่เขาใหญ่ พอไปแล้วก็ไปเป็นไข้หวัด เลยต้องกลับมารักษาสุขภาพ กระทั่งตอนนี้เดือนกว่าแล้วละครับ
  • พี่เขามีน้ำใจเอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และเป็นกัลยาณมิตรต่อการศึกษาเรียนรู้-การภาวนา ของผู้อื่นอยู่เสมอครับ

  สวัสดีครับหนานเกียรติครับ

  • มีหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาเป็นวิธีทำงานเชิงปฏิบัติการชุมชน ศึกษาอบรมและภาวนาเป็นกลุ่ม พร้อมกับเป็นโอกาสพัฒนากระบวนการจัดการสิ่งต่างๆในวิถีชีวิต ได้เป็นอย่างดีครับ
  • หากทำได้อย่างที่หนานเกียรติตั้งข้อสังเกต สะสมไว้มากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมศาสนาในชุมชนก็จะเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ชุมชน และเป็นการเสริมกำลังพระศาสนาพร้อมกันไปด้วยเลยนะครับ
  • ตามเข้ามา
  • เพิ่งเห็นรูปพี่ปรีชา
  • แต่ไม่มีโอกาสได้ไปที่ร้านหนังสือ
  • ศูนย์ปฎิบัติธรรมที่สุพรรณบุรี
  • น่าสนใจนะครับ

  พี่ปรีชา และภรรยาของท่านคือพี่อ้วน และเครือข่ายที่ทำงานแนวเจริญสติภาวนาด้วยกัน ทำศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม-ธรรมชาติ อยู่ที่สุพรรณบุรีด้วยนะครับอาจารย์

  ผมกับพี่เขาและทีมที่ทำงานแนวนี้ กำลังสนใจอยากทำเวริร์คช็อปผสมผสานการภาวนาเข้ากับการถอดบทเรียนและการพัฒนาเครือข่ายการทำงาน ของคนทำงานในพื้นที่สาขาต่างๆ ของแถวนั้น โดยเฉพาะสาธารณสุขชุมชนกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น-การเรียนการสอนของครู รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายทำงานชุมชนของท้องถิ่น หากอาจารย์สนใจ จะไปใช้สถานที่และบรรยากาศอย่างศูนย์ดังกล่าวนี้บ้างก็ได้นะครับ

  คุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และครอบครัว ผม และคุณครูของ กทม. ร่วมทำกิจกรรมกับพี่เขาและศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พี่และภรรยาได้สร้างขึ้น โดยไปปลูกป่าและต้นไม้ไว้หย่อมหนึ่ง กะว่าจะให้เป็นแหล่งปฏิบัติภาวนาและแหล่งการเรียนรู้กลางแจ้ง ป่านนี้ได้ฝนคงงอกงามกันน่าดู

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี