ติดตามการจัดทำKM พิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระดมความคิดคนพิพิธภัณฑ์
การจัดทำ KM ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  กำลังอยู่ในขั้นตอนระดมความคิดเห็น โดยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมเพื่อติดตามงาน  และรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องทุกๆ  วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  โดยในขณะนี้เรากำลังร่วมกันทำตารางอิสรภาพของสมถรรนะหลัก  และถ้าการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เราจะนำเสนอให้ทราบต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (1)

คนชุมพร
IP: xxx.90.114.9
เขียนเมื่อ 

ประวัติศาสตร์ลาว ของศิลา มหาวงศ์ เมื่อเจ้าฟ้าง้ม ตั้งอาณาจักรของตน มีการสร้างเมืองบริวารเช่นเดียวกับตำนานการสร้างเมือง นครศรีธรรมราช เมืองบริวารมีชื่อเมืองละคร เมืองชุมพร เช่นเดียวกัน คำว่าชุมพรจึงอาจเป็นธรรมเนียมในการตั้งชื่อเมืองของ

พราหมณ์หรือขอม ใช้เป็นมงคลในการสร้างเมืองบริวาร บางครั้งใช้ชื่ออุทุมพร ก็มี