การจัดทำ KM ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  กำลังอยู่ในขั้นตอนระดมความคิดเห็น โดยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมเพื่อติดตามงาน  และรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องทุกๆ  วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  โดยในขณะนี้เรากำลังร่วมกันทำตารางอิสรภาพของสมถรรนะหลัก  และถ้าการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เราจะนำเสนอให้ทราบต่อไปค่ะ