แนะนำตัวช่วย KM ยุคใหม่

Creativity กับ TRIZ
แนะนำตัวช่วย KM ยุคใหม่
           การทำ KM ต้องทำแบบบูรณาการ หรือเป็นองค์รวม     คือต้องใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนางานหลากหลายเครื่องมือ    โดยที่ KM เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่ง    ตอนนี้เครื่องมือที่กำลัง “ร้อน” ๒ ตัวคือ creativity กับ TRIZ ครับ   ท่านที่สนใจ TRIZ ค้นได้โดย Google    TRIZ เป็นคำย่อจากภาษารัสเซีย แปลว่า Theory of Solving Problems Inventively
วิจารณ์ พานิช
๙ กย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

vichienb
IP: xxx.120.3.57
เขียนเมื่อ 

TrizThailand.Community(ชุมชนผู้สนใจทริซประเทศไทย) ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวมของผู้สนใจทริซในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นโดยใช้ TRIZ  

http://www.trizthailand.com//elearning/