ระบบบัญชี 3 มิติ

  ติดต่อ

  การพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

      เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 48 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมอบรม และทดลองใช้โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ที่ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้จัด มีผู้เข้าร่วมอบรมและทดลองใช้ ประมาณ 80 คน ซึงเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน/ พัสดุ /วิเคราะห์นโยบายและแผน จากกองคลัง กองแผนงาน และคณะนำร่องอีก 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง 5  สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาระบบเป็นการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทั้ง  5  สถาบัน ระดมความคิดและประสบการณ์ในการเขียน TOR เพื่อที่จะให้ได้ระบบที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน และใช้ระยะเวลายาวนานมาก ซึ่งในวันที่ 8-9 กันยายน บริษัท  AVS ฯ ผู้รับจ้างพัฒนาระบบได้มานำเสนอและให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ฝึกทดลองใช้ โดยระบบดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบข้อมูลหลัก ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารงานสินทรัพย์ ระบบงานบัญชีการเงิน GFMIS และระบบรายงาน สำหรับผลการทดลองใช้ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากเวลามีจำกัด ทั้งนี้ หากผลการใช้จริงเป็นอย่างไรนั้น จะนำมาเล่าสู่กันพังในคราวต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุ มน.2

หมายเลขบันทึก: 3723, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 15:15:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)