การเขียนบันทึกลงในบลอก

แนะนำการเขียนบันทึกในบลอกเพื่อสื่อสารกันระหว่างคุรุสภา ที่ปรึกษาและโรงเรียน

เขียนบันทึกของท่านที่นี่

  • แนะนำโครงการ (หรืออาจทำ linkเชื่อมโยงไปที่ website ของคุรุสภาก็ได้)
  • แนะนำกรรมการวิจัย
  • สรุปโครงการวิจัย 2 เรื่อง พร้อมแผนปฏิบัติการ
  • รายงานกิจกรรม

(เขียนข้อความ สร้างlink ปะรูปภาพได้หมด)

วิธีการเขียนบันทึก อ่านที่ http://gotoknow.org/kurusapa

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพความเห็น (2)

โรงเรียนสวนอนันต์
IP: xxx.152.5.4
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสวนอนันต์ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
สามารถรู้จักโรงเรียนได้จาก www.sn.ac.th

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.146
เขียนเมื่อ 
วิธีการใช้งาน GotoKnow.org ดูได้ที่ http://gotoknow.org/help คะ