ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

บอกเล่าแจ้งข่าวไข้เลือดออกกำลังระบาดในหลายพื้นที่


จากการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้เลือด มีแนวโน้มสูงขึ้น นักศึกษาป่วยหลายราย และในชุมชนสามเหลี่ยม 2 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก น่าจะเกิดการะบาด

      การควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนต้องเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ช่วยกัน หน้าฝนทีไร ไข้เลือดออกระบาดทุกครั้ง

     ไข้เลือดออก รายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ของกระทรวงสาธารณสุข

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=32596

      ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 มิ.ย.2553 มีผู้ป่วยรวม 26,185 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 6 ราย ได้แก่ จ. สงขลา 2 ราย นครศรีธรรมราช นครราชสีมา อุดรธานี และ ชัยนาท จังหวัดละ 1 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยรายภาค มีดังนี้ ภาคใต้ 6,976 ราย รองลงมาคือ ภาคกลาง 9,823 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,579 ราย และภาคเหนือ 2,807 ราย
       
        
         กลุ่มอายุที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี 

      ตัวเลขจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เราจะรับมือ ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนได้อย่างไร ต้องมาช่วยกันคิดแล้วคะ ซึ่งได้วางแผนและจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งก่อนหน้าที่จะย่างเข้าหน้าฝน ทางโรงพยาบาลได้มีการแจ้งเตือน แนวทางการปฏิบัติ สำรวจลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ก่อนที่โรงเรียนจะเปิด ส่วนของการรณรงค์ซ้ำเมื่อเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำลังของบประมาณดำเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันไข้เลือดออกมากขึ้น และเจ้าของบ้านก็ต้องใส่ใจในบ้านเรือนของตนเอง ได้ง่าย ๆ ดังนี้ต่อไปนี้

             1. ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด เปิดบ้านให้โล่ง ให้แสงแดดส่งถึง ไม่ให้บ้านอับชื้น เก็บกวาดหยากไย่ ไม่ให้เป็นที่เกาะของยุง

              2. เสื้อผ้า พับเก็บ แขวนในตู้ให้เรียบร้อย ไม่ควรตาก แขวนไว้ตามฝาผนัง เพราะยุงจะชอบมาเกาะและวางไข่ โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำและเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซัก

             3. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย ในบ้าน นอกบ้าน ไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะ ขวด หรือยางรถยนต์

             4. บ้านติดมุ้งลวด ถ้าไม่มีมุ้งลวด ต้องนอนกางมุ้ง

             5. ทำที่ดักยุงลาย เรียกว่าคอนโดยุง ให้ยุงมาเกาในช่วงกลางคืน หลังจากนั้นไล่ให้ยุงมาอยู่ฝนถึงตาข่าย นำไปตากแดดจัด ๆ ยุงก็ตายหมด ( วิธีทำคอนโด จะค้นหามาเพิ่มเติมในบันทึกต่อไป )

       ข้อต่อไป อยากจะขอให้สมาชิก ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าสู่กันฟัง  ซึ่งในแต่ละพื้นที่การรณรงค์ป้งอกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกจะไม่เหมือนกัน

       ช่วยคิดและแนะนำเพิ่มเติมนะคะ ทำอย่างไร จึงจะกำจัดยุงลาย ตัวเต็มวัยได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องพ่นยา ซึ่งตอนนี้มีวิจัยสนับสนุนว่ายุงลาย ดื้อต่อยา พ่นยาฆ่าแล้วไม่ตาย ใช้วิธีสมุนไพร หรือชีวภาพ ที่ได้ทดลองหรือปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างง่าย ๆ  ประหยัด

       กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ค่าตรวจ CI=0

       กำลังบันทึกอยู่ ยุงกัดไปหลายตัวแล้วคะ

      

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

หมายเลขบันทึก: 371581เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2010 21:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 23:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (17)
 • เรื่องนี้ว่าไป..ก็หลายส่วนที่ต้องช่วยกัน
 • เจ้าของบ้านก็ย่อมต้องใส่ใจในบ้านเรือนตน
 • ผู้นำชุมชนก็ย่อมต้องใส่ใจคนในชุมชน วางนโยบายให้เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งต้องสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เหมะสม
 • อสม.ก็ย่อมต้องใส่ใจในการให้คำแนะนำ กระตุ้นเตือนคนในคุ้ม
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ย่อมต้องใส่ใจในการกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก    แลแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ
 • ระดับนโยบายย่อมต้องวางแนวทางที่เอื้ออำนวยให้เกิดการป้องกันควบคุมโรค
 • วิธีการกำจัดยุงตัวแก่แบบไม่ต้องใช้สารเคมี เช่น ควันของตะไคร้หอม มะกรูดแช่น้ำ..ยุงไม่วางไข่ ฯลฯ 

                            

Pขอบคุณมากคะ

ที่ช่วยเพิ่มเติมความคิดเห็น ในส่วนของการควบคุมโรค พี่มีปัญหานะคะ

ถ้ามีคนไข้สงสัยไข้เลือดออก พอแจ้งพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

บางครั้งจะเป็นประเด็นการวินิจฉัยได้ช้า ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ได้ส่งตรวจ

ผลCBC ไม่เข้ากับนิยาม

ซึ่งการควบคุมโรค จะเริ่มตั้งแต่มีอาการสงสัย

พื้นที่จะมีปัญหาในการพ่นฆ่ายุงตัวเต็มวัย นโยบาย ต้องชัดเจน

ที่สำคัญคือเจ้าของบ้าน ต้องใส่ใจในบ้านเรือนของตนเอง

ดูแลไม่ให้มียุงลายในบ้าน  กำจัดลูกน้ำยุงลาย

คนแผงหลังก็จะช่วยแจ้งข่าวและเฝ้าระวังครับท่าน

สวัสดีค่ะ

 • เด็กๆที่โรงเรียนพี่ ในหมู่ที่ 6-12 กำโลนลาป่วยนอนโรงพยบาลหลายคน
 • ผลการตรวจปรากฏว่าเป็นโรคไข้เลือดออก  ตอนนี้โรงเรียนกำลังรณรงค์ไข้นี้อยู่
 • นักเรียนทำกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง กันอยู่
 • ความรู้ในบันทึกนี้มีประโยชน์มากค่ะ นักเรียนจะได้นำไปจัดทำใบปลิวแจก คนในหมู่บ้าน / ขอบคุณนะคะ 

 

ถ้ายังอยู่โรงเรียนก็จะมีการพานักเรียนไปรณรงค์ปราบยุงลายกันในหมู่บ้านทุกๆวันศุกร์ซึ่งทั้งเด็กและครูต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่ค่ะ

อยากรู้วิธีทำคอนโดยุงจังเลย.....

มีความสุขกั๋บวันหยุ๋ดเน้อเจ้า....

ขอบคุณมากคะ ช่วยกันรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในชุมชน

Pขอบคุณมากคะท่านกรรมการสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข

Pสวัสดีคะครูดาวเรือง

ขอบคุณมาก รู้สึกดีใจแลบะชื่นชมนะคะที่โรงเรียน ครูมีส่วนร่วม ช่วยกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

Pสวัสดีคะคุณครู

กำลังไปค้นคะ จำได้ว่านำใบปลิวมาด้วย วิธีทำคอนโดยุง ขอเวลาหาก่อนนะคะ (ยุงคงจะแก่เต็มวัยก่อนแน่ ๆกว่าจะหาเจอ)

น่ากลัว กันไว้ดีกว่าแก้

Pป้องกันไว้ก่อน ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด น้ำไม่ขัง ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบ้านเป็นวิธีการที่ดีที่สุด สิ้นเปลืองงบประมาณน้อยที่สุดคะ

ผมคว่ำถาดรองกระถางต้นไม้ตั้งแต่ฝนเริ่มตกมาได้เดือนแล้วครับ แล้วก็พยายามถางหญ้าไม่ให้รกครับ

เวลาออกไปวิ่งแถวสวนยาง ก็จะฟ่นสเปรย์ตะไคร้ของโครงการหลวงซึ่งได้ผลดีมาก ไล่ยุงชงัด แต่เสียดายมันไม่ช่วยไล่สุนัขอันธพาลข้างถนนด้วย

ไข้เลือดออกที่ตราดนี่ก็กำลังระบาดเลยครับ ทั้งโรงพยาบาล และ สาธารณสุข ก็รณรงค์กันอย่างเต็มที่

Pสวัสดีคะอาจารย์หมอเต็ม

ถ้าทุกบ้านช่วยกันแบบนี้ยุงลายน่าจะหมดไปนะคะ

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาดหนัก

ภาครัฐ ชุมชน ต้องรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดบ้านเรือนและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายคะ

P สวัสดีคะท่านรอง

จังหวัดตราดเป็หนึ่งในหลายจังหวัดที่ไข้เลือดออกกำลังระบาดนะคะ

ครูช่วยสอนนักเรียนให้รู้ถึงวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จะช่วยได้มากเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพี่ไก่

ไข้เลือดออกป้องกันได้ การสร้างความตระหนักก็จะช่วยได้บ้างค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่นำมาบอกเล่า จะได้ระวังมากขึ้นค่ะ

Pสวัสดีคะน้องถาวร

พี่ไก่กำลังอยู่หน้าจอ ทำรายงานโรคติดต่อประจำเดือน ดูข้อมูลแล้วไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ ควบคุมยากเหมือนกันและเป็นตัวชั้วัดการทำงานของฝ่ายควบคุมโรคและระบาดวิทยาคะ เราวิ่งตามโรคระบาดแทบจะไม่ทันแล้วคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท