ความเห็น


  • เรื่องนี้ว่าไป..ก็หลายส่วนที่ต้องช่วยกัน
  • เจ้าของบ้านก็ย่อมต้องใส่ใจในบ้านเรือนตน
  • ผู้นำชุมชนก็ย่อมต้องใส่ใจคนในชุมชน วางนโยบายให้เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งต้องสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เหมะสม
  • อสม.ก็ย่อมต้องใส่ใจในการให้คำแนะนำ กระตุ้นเตือนคนในคุ้ม
  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ย่อมต้องใส่ใจในการกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก    แลแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ
  • ระดับนโยบายย่อมต้องวางแนวทางที่เอื้ออำนวยให้เกิดการป้องกันควบคุมโรค
  • วิธีการกำจัดยุงตัวแก่แบบไม่ต้องใช้สารเคมี เช่น ควันของตะไคร้หอม มะกรูดแช่น้ำ..ยุงไม่วางไข่ ฯลฯ 

                            

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี