ช่วงนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  มาฝึกงานที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร 2 คน คือคุณสุนิสา และคุณจันทรา  

  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา  ผมก็เลยให้ลองฝึกให้คุณสุนิสาทำหน้าที่บันทึก/จับประเด็นในการประชุมคณะทำงานวิจัย PAR อาหารปลอดภัย  ซึ่งก็ได้เนื้อหามานับ 10 หน้ากระดาษ
  • วันที่ 30 มิถุนายน ก็เลยให้คุณสุนิสาสมัครและเขียนบันทึกเล่าประสบการณ์ในบล็อก   แล้วก็บอกน้องเขาว่า วันหลังก็ส่งบันทึกนี้ไปให้อาจารย์อ่านว่าได้ฝึกอะไรไปบ้าง
  • มาวันนี้ผมก็เลยลองให้ นศ.ฝึกงานทั้งสองคนใช้โปรกแกรมตกแต่งภาพ และฝึกการตัดภาพ และให้คุณสุนิสา สอนให้คุณจันทรา สมัครสมาชิกของ GotoKnow อีกคน ลองอ่านของทั้งสองคนดูนะครับ

             1) คุณสุนิสา (ลิงค์)    /     2) คุณจันทรา  (ลิงค์)

          น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่เราได้ช่วยให้น้องเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ได้สอนกันในห้องเรียน หากได้ฝึกเขียนบันทึกกันตั้งแต่ในวันนี้ อาจจะเป็นการบ่มเพาะนิสัยให้รักในการเขียน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่ชอบเพราะเขาเหล่านี้ล้วนเป็นอนาคตของชาติ  ส่วนการจะเขียนบันทึกอย่างไร ก็คงค่อยๆ เรียนรู้ไป  ก็ลองให้กำลังใจและคอยติดตามกันต่อไปที่บล็อกได้นะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก