1.ประเภทของคอมมีกี่ประเภท - 3 ประเภท

2.คอมพิวเตอร์ที่ใช้จามบ้านเรือนทั่วไปคือคอมพิวเตอร์ประเภทใด - PC

3.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่ส่วนอะไรบ้าง - 2 ส่วน hardware และ software

4.หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU ย่อมาจาก - Central Processor Unit

5.ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง - 4ส่วน คือ หน่วยประมวลผลกลาง ส่วนนำเข้า ส่วนแสดงผล และส่วนประกอบอื่น

6.RAM ย่อมาจาก - Random Access Memory

7.เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภท - 4 ประเภท คือ Dot matrix, Laser, Ink jet, thermal

8.หน่วยความจำเรียกว่าอะไร - RAM

9.แผงวงจรหลักเรียนอีกอย่างว่าอะไร - เมนบอร์ด

10.จอมีกี่ประเภทอะไรบ้าง - 2 ประเภท คือ LCD และ CRT