ได้มาฝึกงานท่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร..ดีค่ะ  พี่เลี้ยงใจดีแล้วก็น่ารักทุกคนเลยค่ะ