• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ระยะเวลาการคืนเงินยืมทดรองจ่าย

  คืนเงินด่วน  
ผู้ที่ยืมเงินทดรองจ่ายราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช จะต้องดำเนินการส่งคืนภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเดินทาง มิฉะนั้นจะถูกหักคืนเงินยืมทดรองจ่าย จากเงินเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): การเงิน 
  หมายเลขบันทึก: 37036
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)