ระยะเวลาการคืนเงินยืมทดรองจ่าย

  ติดต่อ

  คืนเงินด่วน  
ผู้ที่ยืมเงินทดรองจ่ายราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช จะต้องดำเนินการส่งคืนภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเดินทาง มิฉะนั้นจะถูกหักคืนเงินยืมทดรองจ่าย จากเงินเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เงินยืมทดรองจ่าย

หมายเลขบันทึก: 37036, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-27 12:40:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเงิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)