วันนี้เข้าอบรมโดยไม่ได้สมัคร แต่เจอน้อง ป้อม ที่คอมเพล็ก ว่ามีอบรมที่ศูนย์บริการวิชาการ รอบบ่าย   กลับไปจัดการงานด่วนและมาเข้าอบรม  โชคดีมีที่ว่างสำหรับเรา  น้องๆน่ารักช่วยสอนจนสามารถสร้างบล็อกและวางรูปในบล็อกได้สำเร็จ  ใน 30  นาที   ชื่อบล็อกคือ เงิน เงิน เงิน