ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบ้านพี่เมืองน้อง ไทยกับลาว ทางด้านเศรษฐกิจ

ปารินุช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไทย ลาว ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง เมืองมรดกโลก

เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับลาว ที่เรียกกันจนติดปากว่าเป็นบ้านพี่ เมืองน้องกันนั้นจริงหรือเปล่า

       ประเทศไทยกับประเทศลาวนั้นมีปัจจัยที่สำคัญที่เอื้ออำนวยต่อการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ*ไทย*ลาวดังจะเห็นได้ว่า สังคม ประชากร ลาวนั้น มีจำนวน 5,198,546 คน จากการสำรวจ (ปี 2544) ประกอบด้วยลาวเทิง ลาวสูง และลาวลุ่ม แม้ว่าความคล้ายคลึงด้านภาษาและวัฒนธรรม การติดต่อไปมาหาสู่และค้าขายระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศตามบริเวณชายแดน และที่สำคัญการที่ลาวจำเป็นต้องอาศัยไทยเป็นเส้นทางออกทะเลเพื่อค้าขายกับประเทศภายนอก   ความร่วมมือด้านการค้า   จะเห็นได้ว่าไทยเป็นประเทศที่ลาวนำเข้าสินค้ามากที่สุดเป็นเวลาหลายปี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของสินค้านำเข้าทั้งหมด และสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย คือ น้ำมันสำเร็จรูป ยานพาพนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์   ส่วนสินค้านำเข้าจากลาวที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ซุง ไม้แปรรูป สินแร่โลหะและเศษโลหะ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านหิน ใบยาสูบ กาแฟ หนังดิบและหนังฟอก  ประเทศลาวมีตลาดส่งออกที่สำคัญ คือไทย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมณี  ส่วนแหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือไทย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมณี            

             ****ไทยเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวมากที่สุด****          

      ไทยเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2546 การค้าไทย-ลาว ได้ลงทุนเป็นจำนวนเท่ากับ 23,220.70 ล้านบาท โดยไทยล่งออกเป็นมูลค่า 18,923.90 ล้านบาท และนำเข้ามูลค่า 4,296.80 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 14,627.10 ล้านบาท (สถิติของ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมศุกกากร)  และจะเห็นได้ว่าบริษัทไทยได้รับอนุมัติโครงการลงทุนในลาว มากที่สุด ตั้งแต่ปี 2531- พฤษภาคม 2547 จำนวน 289 โครงการมรมูลค่า 2.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาขาที่มีการลงทุนมาก ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ขนส่งและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม หัตถกรรม  และทั้งสองฝ่ายชอบที่จะขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายลาวยินดีสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาม รวมทั้งจะร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเครือข่ายประสานงานระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ/อุ๋ยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
อันนี้ เป็นข้อมูลด้านข้อเท็จจริง น่าจะบอกแหล่งที่มา และปีที่มีการบันทึกข้อมูล
สาวิตรี
IP: xxx.146.137.228
เขียนเมื่อ 

ขอบคุฯมากค่ะ

กำลังเรียนอยู่เลย เป็นประโยชน์มากๆๆเลยค่ะ

Arthemes
IP: xxx.175.170.212
เขียนเมื่อ 

กำลังเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่เลยค่ะ

ขอบคุณมากๆ