คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร กล่าวก่อนที่ทีมงาน พรพ จะขึ้นสรุปผลการประเมินเบื้องต้น ประเด็นที่ ทีมงาน พรพ มา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ นอกเหนือจาก ต้องผ่านมาตรฐานฉบับกาญจณาภิเษก แล้วนั้น การที่จะสามารถผ่านการรับรองอีกครั้ง ทีมงานต้องแสดงให้เห็นถึง พัฒนาการในทุกๆมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลของการเข้าเยี่ยม นพ.สุรชัย หัวหน้าทีมกล่าวว่า คณะผู้เยี่ยมสำรวจจะขอข้อมูลเพิ่มเติม และ มีคณะกรรมการอีก ๔ ชุด มาพิจารณาก่อนที่จะรับรองคุณภาพในครั้งนี้

   อาจารย์หมอสุชาติ ท่านมั่นใจ อย่างยิ่งเพราะ   "คุณภาพ คือ หัวใจ" ของทุกชีวิตในคณะแพทยศาสตร์ครับ

JJ