ส่งรายงานให้อาจารย์ครับ รบกวนให้อาจารย์ช่วย COMMENT ให้ด้วยครับ พยายามส่งมาหลายครั้งแล้ว

http://gotoknow.org/file/wichai/TPM%20.doc