ไปราชการมาหลายวัน ทั้งการประชุมวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เขาใหญ่ และมีอบรมปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน ที่กรุงเทพฯ ได้ประสบการณ์และความรู้มากมาย รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานในการทำงานเป็นทีม แล้วจะนำแบบประเมินมาลงให้ชาว Chumphon-km-station ดู หากใครสนใจก็นำไปประเมินหน่วยงานดูนะ แต่วันนี้ยังไม่ใส่มาให้ เอาไว้อาทิตย์หน้านะคะ เพราะมีข่าวสำคัญกว่ามาแจ้งใหเพื่อนๆ ชาว Km ทราบว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะย้ายที่ทำการไปแห่งใหม่อาทิตย์หน้านี้(วันที่ 12 กันยายน 2548) ไปอยู่ที่ 9 หมู่ 7 อ่าวพนังตัก ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร เบอร์โทร.ยังไม่ได้จ๊ะ แล้วจะส่งข่าวมาอีกที ตอนนี้งานยุ่งมาก