ปูราชินี

สวยสุดยอดแล้ว

ปูเจ้าฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phricotelphusa sirindhorn Naiyanete
ชื่อสามัญว่า Panda crab
         เป็นปูชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่น้ำตกหงาว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่โดดเด่นไม่เหมือนปูน้ำจืดทั่วๆ ไป คือ บริเวณส่วนของกระดองและก้ามเป็นสีขาว บริเวณปากและเบ้าตา และขาทั้งสี่คู่ เป็นสีม่วงดำ

ลำดับภาพโดย สามารถ..เจมส์..อาร์ท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)