ต่อจากบันทึกที่ผ่านมา..หลังจากออกจากวัดเจดีย์ซาวก็ขับรถย้อนกลับทางเดิมเจอสี่แยกไฟแดงตรงไปเรื่อยๆ เจอไฟแดงอีกเลี้ยวซ้าย  ขับไปสักหน่อยเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ไม่ไกลนักก็จะเจอวัดปงสนุกใต้ และวัดปงสนุกเหนือ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน

 

วัดปงสนุกเหนือเป็นวัดที่ได้รับรางรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2551 ซึ่งสืบเนื่องมาจากวัดปงสนุกเหนือซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปางมากว่า 1,000 ปี ได้ปรับปรุงวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งเป็นพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กรวมมุข 4 ด้าน มีมากถึง 1,000 องค์ ใน อดีตพม่าเข้ามามีอิทธิพลในเมืองลำปาง สมัยเจ้าอนันตยศน์ ได้ถูกลักลอบแกะเอาพระพุทธรูปออกไปหลายองค์ แต่ทางวัดได้นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพิ่มเติมจนครบ 1,000 องค์

( ดูรูปพระพุทธรูปองค์เล็กได้จากข้อคิดเห็นด้านล่างค่ะ)

รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ