ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า สศช.เหมือนคนโบกธง ที่โบกแผนพัฒนาฯอยู่คนเดียว แต่หน่วยงานอื่นไม่ทำแผนสอดรับเท่าที่ควร  ดูเหมือนจะจริง  แต่หน่วยงานอื่นที่มีอิทธิพลเหนือแผนพัฒนาฯแต่ละฉบับของ สศช.คือแผนตามนโยบายรัฐบาลไม่ใช่หรือ?

          แผนพัฒนาฯทั้งฉบับที่ 9  และ(ร่าง)ฉบับที่ 10  ต่างยึดปรัชญาของในหลวงเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทิศทาง  ฉบับที่ 9 ผ่านไปก็ยังไม่เห็นปรัชญาดังกล่าวปรากฎเป็นรูปธรรม  ก็เกรงว่าฉบับที่ 10  จะเป็นเหมือนที่ผ่านมาอีก  แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังพูดถึงแต่เศรษฐกิจทุนนิยม และเรื่องการแข่งขันกับชาวโลกในยุคโลกาภิวัตน์  น่าเป็นห่วงเสียจริง

           ขณะที่คนไทยเรากำลังแสดงความรักความชื่นชมศรัทธาในหลวงของเรา แผ่ขยายไปทั่วโลก  ผมยังไม่เห็นพรรคการเมืองพรรคใดที่แถลงนโยบายสอดรับกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่เห็นเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้บ้าง  ถ้ามีพรรคใดเปิดตัวนโยบายที่ชัดเจนออกมาในเรื่องนี้  รับรองประชาชนจะนิยมศรัทธาเทคะแนนให้โดยไม่ต้องแจกเงินซื้อเสียงแน่นอน  ท่านว่าจริงไหม?

         คุณโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัตน์  (ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ) กล่าวตอนหนึ่งว่า  ระบบทุนนิยมมีผลข้างเคียงคือ  เสถียรภาพ  การกระจายรายได้  ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ซึ่งคุณโฆสิตบอกว่า  วิกฤตที่น่ากลัวที่สุดคือ เรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  คืออำนาจเหนือตลาดต่างๆ เช่นการผูกขาด  การค้าที่ไม่เป็นธรรม  ความขัดแย้งในผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันรุนแรงยิ่งขึ้น เร็วขึ้น กว้างขึ้น  และประเทศไทยเราก็กำลังรุนแรงขึ้นเช่นกัน  ซึ่ง จะแก้ไขได้ต้องอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องจริงใจที่จะใช้ และใช้อย่างจริงจัง...