การประชุมประจำปี 2549 “แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน”(ตอนจบ)

             ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า สศช.เหมือนคนโบกธง ที่โบกแผนพัฒนาฯอยู่คนเดียว แต่หน่วยงานอื่นไม่ทำแผนสอดรับเท่าที่ควร  ดูเหมือนจะจริง  แต่หน่วยงานอื่นที่มีอิทธิพลเหนือแผนพัฒนาฯแต่ละฉบับของ สศช.คือแผนตามนโยบายรัฐบาลไม่ใช่หรือ?

          แผนพัฒนาฯทั้งฉบับที่ 9  และ(ร่าง)ฉบับที่ 10  ต่างยึดปรัชญาของในหลวงเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทิศทาง  ฉบับที่ 9 ผ่านไปก็ยังไม่เห็นปรัชญาดังกล่าวปรากฎเป็นรูปธรรม  ก็เกรงว่าฉบับที่ 10  จะเป็นเหมือนที่ผ่านมาอีก  แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังพูดถึงแต่เศรษฐกิจทุนนิยม และเรื่องการแข่งขันกับชาวโลกในยุคโลกาภิวัตน์  น่าเป็นห่วงเสียจริง

           ขณะที่คนไทยเรากำลังแสดงความรักความชื่นชมศรัทธาในหลวงของเรา แผ่ขยายไปทั่วโลก  ผมยังไม่เห็นพรรคการเมืองพรรคใดที่แถลงนโยบายสอดรับกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่เห็นเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจได้บ้าง  ถ้ามีพรรคใดเปิดตัวนโยบายที่ชัดเจนออกมาในเรื่องนี้  รับรองประชาชนจะนิยมศรัทธาเทคะแนนให้โดยไม่ต้องแจกเงินซื้อเสียงแน่นอน  ท่านว่าจริงไหม?

         คุณโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัตน์  (ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ) กล่าวตอนหนึ่งว่า  ระบบทุนนิยมมีผลข้างเคียงคือ  เสถียรภาพ  การกระจายรายได้  ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ซึ่งคุณโฆสิตบอกว่า  วิกฤตที่น่ากลัวที่สุดคือ เรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  คืออำนาจเหนือตลาดต่างๆ เช่นการผูกขาด  การค้าที่ไม่เป็นธรรม  ความขัดแย้งในผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันรุนแรงยิ่งขึ้น เร็วขึ้น กว้างขึ้น  และประเทศไทยเราก็กำลังรุนแรงขึ้นเช่นกัน  ซึ่ง จะแก้ไขได้ต้องอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องจริงใจที่จะใช้ และใช้อย่างจริงจัง...  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

     ในมุมมองของผมแล้ว แผนพัฒนาฯ ต้องเป็นกรอบให้กับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย แต่ที่ผ่านมาระดับนโยบายไม่เอาตามแผนพัฒนาฯ แต่ก็มองกลับไปอีกเช่นกันว่า การมีส่วนร่วมมากพอแล้วหรือยังในการยกร่างแผนพัฒนาฯในแต่ละฉบับ มากไปกว่านั้น ให้เขา(ทุกภาคส่วน)มีส่วนร่วมอย่างจริงใจ คือ แผนได้ตกผลึกจากกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นจริง ๆ ไหม หรือเพียงเอา "กรอบมาบอกว่านี้นะคุณว่ากันอย่างไร" จากนั้นเมื่อว่ากันเสร็จแล้วก็ไม่ได้เอาจากที่ตกผลึกได้ไปปรับจากร่างฯอะไรเลย
     ผมพยายามจะนำเสนอว่า กระบวนการยกร่างแผนพัฒนาฯ กับ กระบวนการมีส่วนร่วม ภาพสวยแต่แยกส่วนกัน ใช่ไหม (เป็นข้อสังเกตแบบไม่ค่อยมีกึ่นของผม)
     ผมเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนมีส่นร่วมในการยกร่างจริง ๆ เขาจะนำไปใช้มากกว่าที่ผ่านมา อันนี้(ร่าง)แผนฯ 10 ผมเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมมาก และผลลัพธ์ยังไม่แน่ใจ
     เชื่อมั่นว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มากขึ้นในแผนฯ 10 นี้ และอยากเห็นแผนฯ 10 ชี้ชัดเลยว่าจะวัดการพัฒนาประเทศกันด้วยความสุข ไม่ใช่ เศรษฐกิจอย่างเดียว