วันที่ 1  กรกฎาคม  2549  โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ร่วมกับคณะศิษย์เก่ารุ่นแรกจัดกิจกรรม  30ปีคืนสู่เหย้าชาว ส.ว. โดยมีกิจกรรมดังนี้

        11.00  น. ทำบุญเลี้ยงพระ

         18.00-01.00  น.  กิจกรรมรำลึก 30 ปี สะพือวิทยาคาร  งานนี้เป็นการนัดพบกันกันระหว่างครูเก่าแก่ของสะพือวิทยาคาร  อาทิเช่น  อาจารย์วัลลภ  สว่างสุรีย์  ครูคนแรก  ผู้บริหารคนแรกของสะพือวิทยาคาร  และครูเก่าแก่และอดีตผู้บริหารของสะพือวิทยาคาร  อาทิเช่น  ผอ.ชวลิตร  พลราษฎร์             ผอ.ประชุมพล  อินทนนท์  ผอ.พิชิต  กะมณี  และครูเก่าแก่เช่น ครูพิทยา  ครูงามพิศ (ปัจจุบันเป็นผอ.) ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1  นำโดยท่านประธานรุ่น  เชษฐ์มงคล  คุณอมรา  ครูวิไลวรรณ  ฯลฯ  ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน  เป็นผู้นำสูง  กตัญญุต่อสถาบันที่ประสิทธ์ประสาทให้ความรู้มา  ขอยกย่องจากใจ  และผู้ที่พยายามให้งานนี้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ ท่านผอ.ศิวฤทธิ์  สุตะพันธ์  พร้อมทีมงาน  ส.ว ทั้งครูและนักเรียน  นักการภารโรง  กองเลขาที่ทุ่มสุดๆ ก็ต้องยกนิ้วให้  ก็คือ  ครูวิไววรรณ  วัฒนราษฎร์        ครูธนิดา  ต้นทอง 

       นอกจากบรรดาศิษย์เก่า  ครูเก่ามาร่วมงานแล้ว  งานนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้นำท้องถิ่นมาร่วมงานด้วย  อาทิเช่น  รองประธาน  อบจ. ท่านอดีต ส.ส.ตระการพืชผล  และนักการเมืองท้องถิ่นอีกหลายท่าน  ขอขอบพระคุณ  ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ท่านมาด้วยใจ  เรารับด้วยใจ

ภาพที่ 1 ผอ. ศิวฤทธ์  สุตะพันธ์ กล่าวแสดงความรู้สึก  ในงาน

ภาพที่ 2 บรรยากาศของผู้มาร่วมงาน 

ภาพที่ 3 พิธีกรคนดัง  หมอบ้านดง  ให้เกียรติเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วย

ภาพที่ 4 ท่านรองนายก อบจ.ให้เกียรติเป็นประธานในงานนี้  ที่ยืนข้างหลังที่ยืนข้างหลังเป็นคณะกรรมการศิษย์เก่าชาว ส.ว. ดูหน้าตาแล้วก็รุ่นแรกทั้งนั้น  อายุรวมกันหลายร้อยปี

ภาพที่ 5 การแสดงโปงลางของศิษย์ปัจจุบัน

ภาพที่ 6 ผู้เขียน คณะครูโรงเรียนสะพือวิทยาคารร่วมถ่ายภาพกับท่านผอ.พิชิต  กะมณี อดีตผอ.โรงเรียนสะพือวิทยาคาร