เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องพ่อกับการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลไว้ที่http://gotoknow.org/blog/think/26773