กรณีตัวอย่าง อาจารย์ผู้สนับสนุนห้องสมุด

Wanpen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชื่นชมที่ท่านมีกุศโลบายให้นิสิตมาใช้ห้องสมุดในเบื้องต้น ต่อไปเมื่อเขาพบว่า เขาสามารถหาสิ่งที่เขาต้องการได้จากห้องสมุด ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากอีก เขาจะมาใช้บริการอีกด้วยความเต็มใจ

เช้าวันนี้ ขณะที่มีแขกจากคณะทันตแพทยศาสตร์มาเยี่ยมชม 5 ส และดิฉันได้มาทำหน้าที่ บริการยืม-คืน เพื่อให้น้องในฝ่ายไปร่วมรับแขก ได้มีนิสิตคนหนึ่งเดินเข้ามายื่นสมุดบันทึกข้อมูลที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ด้วยลายมือที่ไม่บอกก็ต้องรู้ว่า ยังไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยมากนัก ให้ดิฉันลงชื่อกำกับ นิสิตคนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นค่ะ

สาเหตุที่นิสิตคนนี้ต้องนำสมุดจดบันทึกมาให้ลงชื่อกำกับ เพราะว่า อาจารย์ผู้สอน กำหนดให้นิสิตในวิชาที่ตนสอนมาศึกษาค้นคว้าและจดบันทึกและนำหลักฐานการเข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นลายเซนต์รับรองของบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุด

มีนิสิตบางคนใช้วิธีมาห้องสมุดวันสุดท้ายของกำหนดส่ง และมารวบรวมลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเกือบทุกคนให้ครบตามจำนวนครั้งที่อาจารย์กำหนดให้เข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

คนอื่นๆ ยินยอมให้ความร่วมมือหรือไม่ ดิฉันไม่ทราบ แต่ตัวดิฉันไม่ยอมทำตามความต้องการของนิสิต เพราะว่า อาจารย์ท่านเป็นผู้สนับสนุนให้นิสิตเข้ามาใช้บริการ แสดงว่าท่านเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์จะได้สิ่งดีๆ จากห้องสมุดกลับไป

ดิฉันจะทำลายความตั้งใจของท่านได้อย่างไร และรู้สึกชื่นชมที่ท่านมีกุศโลบายให้นิสิตมาใช้ห้องสมุดในเบื้องต้น ต่อไปเมื่อเขาพบว่า เขาสามารถหาสิ่งที่เขาต้องการได้จากห้องสมุด ก็ไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากอีก เขาจะมาใช้บริการอีกด้วยความเต็มใจ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรณารักษ์บริการความเห็น (0)