สำหรับการฝึกงานในครั้งนี้ก็เริ่มเป็นอาทิตย์ที่ 2 ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเลื่อย ๆ ไม่ค่อยเกร็ง เท่าไรแล้ว ทุกอย่างเริ่มต้นไปด้วยดี ที่ในสำนักงานก็สอนอะไรตั้งหลายอย่าง ได้ทำการเปิดสมุดบัญชี และปิดบัญชีให้กับลูกค้า การเปิด-ปิด บัญชีมีหลายขั้นตอนมากเอกสารในการเปิดบัญชีเยอะมากและก็ทำต่อสมุดให้กับลูกค้า vsia ATM ก็เริ่มที่จะทำได้ และไม่เกร็งเท่าไร เริ่มที่จะสนุก เพราะมัพนมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะ มันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่หาในห้องเรียนไม่ได้ แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด