หนังสือประชาสัมพันธ์

สายธาร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หนังสือประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์  

                    หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ

หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

ข้อ 1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
และให้จัดทำตามแบบที่ 7 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ      

1.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ           

1.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ       

 1.4 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ          

1.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ          

1.6 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ

ข้อ 2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบที่ 8 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้           

2.1 แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์        

 2.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์     

2.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย            

 2.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์             2.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์             2.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์

ข้อ 3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทำตามแบบที่ 9 ท้ายระเบียบโดยกรอก รายละเอียดดังนี้            

3.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว             

3.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว             

3.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย            

3.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว            

3.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว             

3.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว               

               ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ
               แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของราชการ หรือเหตุการณ์ หรือ กรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ
               ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ
               

ตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์

แบบประกาศ

(ตามระเบียบข้อ 20)

  ครุฑ

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)  

เรื่อง...............................................................................

              (ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                     ประกาศ  ณ วันที่ ...........................................  พ.ศ.  ...................

                                                              (ลงชื่อ)                                                                       

                                                   (พิมพ์ชื่อเต็ม)

                                                   (ตำแหน่ง)

-------------------------------------------------------------- 

แบบแถลงการณ์

(ตามระเบียบข้อ 21)  

ครุฑ  

แถลงการณ์ (ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)  

เรื่อง...................................................................

ฉบับที่ ........... (ถ้ามี)

-----------------------------------------

   (ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                   

                                                                   (ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)           

                                                         (วัน เดือน ปี)

------------------------------------------------------------ 

 

แบบข่าว

(ตามระเบียบข้อ 22)

  

ข่าว (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว)

เรื่อง...........................................

ฉบับที่ ........... (ถ้ามี)

 ______________

(ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

 

                                                                   (ส่วนราชการที่ออกข่าว)

                                                                                             (วัน เดือน ปี)

................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือประชาสัมพันธ์ความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 
เป็นข้อมูลที่ดีมากเกี่ยวกับงานสารบรรณ เพราะทำให้ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับงานสารบรรณ
เขียนเมื่อ 
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยค่ะ
หนอนชาเขียวตัวที่ 2
IP: xxx.19.235.237
เขียนเมื่อ 
ก็ดีค่ะ     ช่วยได้ดีพอสมควรนะ
จี้จัง .....สำสะหือ..ฮิ้ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

wow ! สุดยอดมากข้อมูล

แนน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรากำลังทำรายงานเรื่องนี้อยู่พอดีเลย

มีประโยชน์มากๆ ค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ

123
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ก็คืออยากได้ที่ไหนังสือประชาสัมพันธ์ม่ใช่แบบฟอร์มอ่ะค่ะ

พอจะมีหรือเปล่าค่ะ

อาภารดา
IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ 

เริศมาก

เด็กบ้าเกม
IP: xxx.64.52.223
เขียนเมื่อ 

ขุด ๆ

ช่วยชุด

กระทู้ดี ๆ มีความรู้ ต้องช่วยขุดอย่างรุนแรง

ขอบคุณอย่างมากมาย

น๊อปบิตะ
IP: xxx.47.177.92
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงมั๊กๆ ค๊าปปปปปปปป

Harry
IP: xxx.27.87.45
เขียนเมื่อ 

กำลังทำงานอยู่พอดีเลยครับ

ขอบคุณครับ

อันอัน
IP: xxx.26.37.1
เขียนเมื่อ 

ข้อความดีมากเลยค่ะ

พลอย
IP: xxx.26.37.1
เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะภ

IP: xxx.175.22.194
เขียนเมื่อ 

มีสาระมากเลยค่ะ

แป้ง
IP: xxx.26.114.10
เขียนเมื่อ 

ดี...จาง......เลยยยยยยยยยยยยยย

หมิว
IP: xxx.164.191.6
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์ดีค่ะ

ใช้ในการทำรายงานได้ด้วย

ขอคุณที่มีกระทู้นี้ค่ะ

IP: xxx.142.232.249
เขียนเมื่อ 

อ่านอะไรว่ะ

ปลาย
IP: xxx.175.183.40
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

ช่วยได้มากจริงๆๆๆๆๆๆ