KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 97. สติ

  ติดต่อ

• การทำ KM ที่ถูกต้อง เป็นการฝึกเจริญสติ โดยอัตโนมัติ
• การฟังอย่างลึก (deep listening) เป็นการเจริญสติ
• การใช้ AAR ในการทำงานร่วมกันเป็นวัตรปฏิบัติ   และมีข้อตกลงให้ทุกคนต้องร่วมกันทำ AAR   โดยให้ผู้ที่อาวุโสน้อยที่
สุดพูดก่อน   เป็นการส่งเสริมการเจริญสติโดยไม่รู้ตัว
• การเจริญสติ มีหลายระดับ   ที่เราพูดถึงกันเป็นระดับบุคคล   ใน LO ต้องมีการเจริญสติระดับกลุ่ม  ระดับหน่วยงานย่อย 
และระดับองค์กร ด้วย
• มีทั้ง การเจริญสติภายใน (บุคคล) และการเจริญสติเชิงระบบ 

• การเจริญสติเชิงระบบ ต้องเป็นการรับรู้สภาวะภายนอกตามความเป็นจริง   เป็นการรู้เท่าทันสภาพแวดล้อม   ไม่ใช่การตัดขาดจากสภาพแวดล้อม
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 36789, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:15:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครื่องมือkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)