การทำตัวให้เป็นประโยชน์

จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือนที่คุณได้รับฯ
จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือนที่คุณได้รับแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณได้รับเงินเดือนมากกว่างานที่คุณทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพชรเป็นสิ่งมีค่า ก็เพราะมนุษย์สมมติให้เป็นเช่นนั้นความเห็น (0)