วันนี้ดีใจมาก ๆ ที่สามารถสร้างบล็อกได้  โดยการแนะนำจากคุณครูวิทูร  สมพงษ์  เริ่มแรก ดู ๆ ก็น่าจะยาก แต่เมื่อได้รับคำแนะนำและการฝึกทดลองทำ เป็นขั้นตอน โดยดูเอกสารที่คุณครูอ๊อดกรุณานำมาเผยแพร่  ทำให้ได้รู้ว่า ไม่ยากอย่างที่คิด