แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10


ทุกฝ่ายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมเพื่อปกป้องประเทศให้รอดพ้นวิกฤติ

วันที่ 30 มิย.2549  ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมประจำปี 2549 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )ฉบับที่ 10 (2550-2554) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี เริ่มต้นด้วย

                1.การฉายวิดิทัศน์ เรื่อง แผนฯ 10  สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

                2. เปิดการประชุมโดยนายกรัฐมนตรี

                3. การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยเลขาธิการ สศช. และอภิปรายนำโดย นานสุรนันท์ เชชชาชีวะ และนายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                4. ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่มย่อย (1) การพัฒนาคุณภาพตนและสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มานคงของประเทศ (3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ในช่วงศตวรรษแห่งเอเชีย (4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) การเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการประเทศสู่ความยั่งยืน

                ดิฉันขอเล่าเนื้อหาที่นายโษฆิต ปั้นเปี่ยมรัษฐ์ ได้กล่าวอภิปรายว่า แผนที่ผ่านมามี 3 ลักษณะ คือ

                  (1) แผนฉบับที่ 1 และ 2   เป็นแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยเป้าหมาย แนวทาง    แผนงานและงบประมาณ 

                  (2) แผนฉบับที่ 4  เป็นแผนชี้ประเด็น (แผนยุทธศาสตร์)

                  (3) แผนฉบับที่ 5 เป็นแผนชี้นำ แผนชนบทยากจน และมีแผนเชิงรุก เช่น การพัฒนาชายฝั่งทะเล ฯลฯ

                  การที่เราจะใช้แผนลักษณะไหนขึ้นกับรัฐบาลและนโยบายรัฐบาล

              สำหรับเรื่องยุทธศาสตร์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นด้วยและเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ใช้ปรัชญานี้กำกับการพัฒนาประเทศ

                อนึ่ง ที่มีการกล่าวถึง 2 คำคือ 1. ทุนนิยม 2. โลกภิวัฒน์

               โดยกล่าวว่าทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคั่งให้ประเทศ ในโลกมีระบบนี้ ไม่มีระบบอื่น แต่มีผลข้างเคียงมากได้แก่

               1. เสถียรภาพมีปัญหา

               2. การกระจายรายได้มีปัญหา

               3. ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

               4. สิ่งแวดล้อม     

                หากใช้ระบบทุนนิยมไม่ระวังจะเกิดผลข้างเคียงดังกล่าวได้

                สำหรับเรื่องโลกาภิวัฒน์ ผลข้างเคียงจากทุนนิยม ทำให้เกิดเร็วขึ้น แรงขึ้น กว้างขึ้น  ในไทยเกิดวิกฤติปี 2540 เร็วมากไม่มีเวลาแก้ไข คาดการณ์ว่าต่อไปจะมีวิกฤติเกิดขึ้นคือเรื่อง ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องการเป็นปฏิปักษ์กับทุนนิยม  มีอำนาจเหนือตลาด เช่น การผูกขาด   การค้าไม่เป็นธรรม   มีการขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์    เส้นความเป็นธรรมทางสังคมจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ      รัฐต้องตามให้ทัน   ก้าวให้ทันกับโลกาภิวัฒน์ ใช้เครื่องมือจัดการให้ทัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือสำคัญ ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤติดังกล่าว ต้องช่วยกันอย่างจริงจัง

                ดิฉันเห็นด้วยกับการที่ให้ทุกฝ่ายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมเพื่อปกป้องประเทศให้รอดพ้นวิกฤติดังกล่าวต่อไป เพื่อให้สังคมไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

    1 ก.ค.2549

 
หมายเลขบันทึก: 36779เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2006 16:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:30 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (16)

ขอสนับสนุนความคิดนี้อย่างยิ่ง   หากมีความละเอียดของแผนฯดังกล่าวขอให้ลงเพิ่มด้วยนะครับ

        ขอขอบพระคุณมากครับ  เห็นด้วยกับการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  เพราะจะเป็นทางรอดของสังคมโลกครับ (ไม่เฉพาะแต่สังคมไทย) เพราะหลักสำคัญคือ การพึ่งพาตนเอง และ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอบคุณครับที่บันทึกเล่าให้ได้เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรถึงจะอยู่ได้ครับแน่นอน
ขอบคุณครับที่บันทึกเล่าให้ได้เรียนรู้  เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เกษตรกรถึงจะอยู่ได้ครับ แน่นอนเพราะเกษตรกรเขาไม่มีทุน
ชาญวิทย์ - นครศรี ฯ

ขอบพระคุณมากครับ ที่บันทึกเล่าให้ฟัง

ขอบคุณทุกท่าน

 เนื้อหาของแผนจะพยายามสรุปมาให้นะคะ  เมื่อวันก่อนอ่านวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการพึ่งตนเอง หลักการทรงงาน การพึ่งตนเอง ประพันธ์โดย พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา แล้วมีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงตรากตรำและเพื่อประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระองค์จริง ๆ น่าภาคภูมิใจที่เกิดมาในแผ่นดินของท่าน  แล้วจะคัดมาให้อ่านนะคะ

                          

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
แวะมาดู มีอะไรน่าคิด ต้องทำอีกมาก หากแปลงเป็นแผนปฎิบัติได้ชัดเจน

สนใจมากค่ะ  เพราะนี่ก็ใกล้จะสิ้นสุดแผนฯ9 แล้ว หากมีข้อมูลที่เพิ่มมากกว่านี้ขอความกรุณาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องนะคะ  จะคอยติดตาม

อยากให้ช่วยนำ วัตถุประสงค์ จุดเน้น และข้อดี-ข้อเสียของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 มาลงให้หน่อยค่ะ จะเอาไปทำรายงาน หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักกะที ขอบคุณค่ะ

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยคะ เพราะประเทศของเรากำลังประสบปัญหา อยากให้ช่วยเล่ารายละเอียดของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ให้มากกว่านี้หน่อยคะ ขอบคุณคะ

 

..

พึ่งเจอแผนพัฒนาฯฉบับที่10ละเอียดขนาดนี้

ขอบคุณมากค่ะ

ผมเปงนักเรียนคับ

ผมก็เป็นนักเรียนเหมือนกัน

วัดทอง 50ปี[bell]

 

ความรักไม่ได้ทำให้คนตาบอด  แต่คนตั้งหากที่ตาบอดเพราะความรัก

เฟรช  ตรี   เบล  ดิน  คม  อาร์ต  วา  อ้อ 

                        กรุ้ป   นุ้ย 

                             3/3

                              คับ  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี