ครูพระสอนศีลธรรมให้ความสนใจในการใช้สื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความต้องการในการใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

ครูผู้ชำนาญการผลิตและใช้สื่อกำลังสาธิตการใช้สื่อถวายแด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนความเห็น (0)