ดิฉันอ่านเจอบันทึกที่คุณอุไรวรรณเขียนไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/uraiwan/34884  น่าจะมีประโยชน์มากสำหรับคุณพ่อของดิฉันคะ