เพลง : ต้องสู้ จึงจะชนะ
ศิลปิน : เจิน เจิน บุญสูงเนิน

 ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ
อยู่ดีดี ทรุดลง ไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไป พลาดผิด ไม่น่าเศร้าซึม
ทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซร่างที่ไร้วิญญาณ เหมือนหุ่นไล่กา
เปรียบชีวิต คนดังคลื่นใต้น้ำใน ทะเลบางครั้งขึ้น บางครั้งลง
ดวงดี (ยินดี) ดวงอับ (ช่างมัน) พรหมท่านลิขิตไว้ ให้ เป็น
สามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟันต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ

อยู่ดีดี ทรุดลง ไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไป พลาดผิด ไม่น่าเศร้าซึม
ทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซร่างที่ไร้วิญญาณ เหมือนหุ่นไล่กา
เปรียบชีวิต คนดังคลื่นใต้น้ำใน ทะเลบางครั้ง ขึ้น บางครั้ง ลง
ดวงดี (ยินดี) ดวงอับ (ช่างมัน) พรหมท่านลิขิตไว้ ให้ เป็น

สามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟันต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ

อยู่ดีดี ทรุดลง ไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไป พลาดผิด ไม่น่าเศร้าซึม
ทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซ
ร่างที่ไร้วิญญาณ เหมือนหุ่นไล่กาเปรียบชีวิต คนดังคลื่นใต้น้ำใน ทะเล
บางครั้งขึ้น บางครั้งลงดวงดี (ยินดี) ดวงอับ (ช่างมัน)
พรหมท่านลิขิตไว้ ให้ เป็นสามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน
ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ...ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ..