เสียงเพลงพระคุณที่สามและบทสวดข้างต้นแว่วมา ทำให้หวนคนึงเมื่อคราเป็นเด็กนักเรียนและครั้งเป็นนักศึกษา

เช้านี้เป็นฝ่ายจัดการพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เสียงสรรเสริญพระคุณครูกระหึ่มทั่วทั้งศูนย์ประชุม

 

บ่ายคล้อยจากอาการเมื่อยๆ  หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ก็ไปร่วมพิธ๊ที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ ....ได้พบเห็นท่านคณาจารย์เก่าๆเมื่อครั้งเราเรียนหนังสือ

รศ.อัมพน  ห่อนาค  อ.วีระ ภาคอุทัย  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รศ.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์  ...ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู ดร.ธนาภรณ์  กระสวยทอง

 

หวนระลึกนึกถึงคณาจารย์....รศ.จริยา วิรัชกุล  รศ.จรัญ ไทยานนท์  ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ 

 

คิดถึงและเป็นห่วง ท่าน รศ.ไพทูรย์ คัชมาตย์ ท่านไม่สบายพักฟื้นอยู่บ้าน

 

คิดถึง (ว่าที่) ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ (ว่าที่) ดร.สาธิต  อดิดโต (ว่าที่) ดร.พัชรี สุริยะ

 

คิดถึงเสมอๆ ดร.จินตนา คาวาซากิ (เอี่ยมละออ)

 

เห็นน้องๆนักศึกษาปัจจุบัน ทำพิธีไหว้ครู ก็ยิ่งได้กลิ่นอบอวล หอมหวน ระคน จนนึกถึงคราหนึ่งเป็นนักศึกษาร่วมไหว้ครูพร้อมๆเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ

บรรเลงบทกลอนได้ ดังนี้

 

 แว่วๆมา ข้าฯได้ยินเสียงบทสวด สองสามหมวดเซ็งแซ่แลสรรเสริญ

พระคุณครูผู้มาสอนซึ่งทางเดิน เลือกดำเนินทางถูกต้องครรลองธรร 

วันไหว้ครูไหว้ด้วยจิตอันกุศล   ในกมลจิตคิดอย่างมากล้ำ

ขอขมา กายกรรม วจีกรรม   อีกซ้ำมโนกรรมที่ล่วงเกิน

ขอให้ครูมีสุขทั้งกายจิต   ไม่ขัดติดข้องใดให้ห่างเหิน

ไม่มีทุกข์หายโศกทางที่เดิน   ให้เพลิดเพลินชีวิตนิจนิรันดร์