อธิการบดี ม.ข คนใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กรรมการพิจารณาเตรียมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานสดประชุมเตรียมการสรรหาอธิการบดี ม.ข

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านผาณิต นิติภัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการพิจารณาแนวทางกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ ท่านสมพร กลิ่นพงศา รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ท่านอภิสิทธิ์ รุจเกียรติกำจร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์ รศ.มนตรี บุญเสนอ ท่านบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น กรรมการและเลขานุการ

ภาพที่๑ จากซ้าย ท่านอภิสิทธิ์ ท่านสมพร ท่านอาจารย์ ดร.จีระ และ ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๒ จากซ้าย ท่านผาณิต ท่านรองกุลธิดา ท่านศักรินทร์ ท่านอาจารย์มนตรี และ ท่านบุญญฤทธิ์

 คณะกรรมการจะมีหน้าที่ "ทบทวนและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง กำหนดพันธกิจ และ นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวทยาลัย"

 ข้อสรุปเบื้องต้นทางคณะกรรมการ "จะได้รวบรวมและ ขอข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต ภาพที่ผู้บริหารระดับ คณะวิชา หน่วยงาน ตัวแทนองค์กรต่าง มีความปรารถนาที่จะ เห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
  • รอดูม.ขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยครับ
JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยStudents

 ความหวังไม่ไกล หากรวม ร่วมใจ ชาวมอดินแดง

 เขียนเมื่อ 
กำหนดการสรรหา จะเป็นอย่างไรบ้างคะ
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านใบบุญ

 วันพุธที่ ๕ ก.ค จะมีการประชุม สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการที่ชัดเจนคงทราบครับ

5555
IP: xxx.156.158.6
เขียนเมื่อ 
ถ้าจะเรียนพยาบาลม.ข.จะสอบตรงรับเกรดเท่าไหร่คะ
เมฆ
IP: xxx.156.158.6
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนแพทย์ รับเกรดเท่าไหร่ดีคะ

 

รุ่ง
IP: xxx.156.158.6
เขียนเมื่อ 

โควต้าเภสัช รับเกรดเท่าไหร่อะคะ  ตอบนะคะ  รอคำตอบอยู่

Qouge_va
IP: xxx.113.80.14
เขียนเมื่อ 

โควต้าหมอ พยาบาล เภสัช รับเกรดเท่าไหร่ค่ะ อยากทราบอย่างด่วนเลยมากค่ะ

 เปนไปได้ตอบทางเมลจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ