ตื่นเช้ามา ได้อ่านบันทึกของ ดร.ประพนธ์ บันทึกนี้ค่ะ http://gotoknow.org/blog/beyondkm/36639 ก็เลยอยากจะแสดงให้เห็นถึงหลักการของ KnowledgeVolution ที่เราใช้ใน GotoKnow ในด้านของ Social Network ค่ะ

ใน GotoKnow เราใช้หลักการของการใช้ Simple tags (ป้าย) เพื่อทำการจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้แบบร่วมกันทางสังคมค่ะ (Collaborative categorization) หรือเรียกว่า Folksonomy คะ

ประโยชน์ที่เด่นชัดคือ เราใช้ Contents หา People และใช้ People หา Contents ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงทางสังคมเรียกว่า Social network ค่ะ

และในการก่อเกิด Social network ในโลกของออนไลน์ของคนที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ นี่ละคะ จะเห็นปรากฏการณ์ Small world หรือ Six degrees of separation คะ เช่น http://gotoknow.org/ask/dhanarun/57 แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่รวมกันกันเหนียวแน่น โดยเฉพาะแบบเจอหน้ากันทุกวันในโลกของจริง จะหาปรากฏการณ์ Small world ได้ยากกว่าค่ะ

ไว้ KnowledgeVolution นิ่งแล้ว เราจะแสดงให้เห็นภาพของ Social Network Analysis ใน GotoKnow ให้เห็นค่ะ