ตราน่านกับเจตนาดี

เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ทำนองที่กล่าวมาในอนาคตอีก ผู้นำทำกันไฉนไม่สานต่อ อดีตผู้นำที่คิดดี ๆ มีมากมาย

                         น่านบ้านเรา ตั้งแต่ไหนแต่ไร  เมื่อมีผู้นำที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการมาใหม่  เรามักมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย  เช่นอย่างนโยบาย วิสัยทัศน์ เป็นความจริงที่มักมีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ริเริ่มก่องานใหม่  งานเก่าของอดีตผู้นำ ( ที่ดีเฉยเสียไม่ต่อยอดเพราะเกรงว่าตนจะไม่มีผลงานใหม่ ไม่มีความคิดริเริ่ม ผู้นำต้องริเริ่ม ) หรือหากรื้อของผู้นำเก่าได้  ก็จะรื้อให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย รู้สึกเศร้าในฐานะชาวบ้านธรรมดาว่า ผู้นำทำกันไฉนไม่สานต่อ  อดีตผู้นำที่คิดดี ๆ มีมากมาย

                         ตราน่านเป็นความคิดที่ดีของผู้นำยุคนี้  กว่าจะได้ตราน่าน ต้องใช้สติปัญญา มีการปรึกษาหารือ และแน่นอนต้องมีการใช้งบประมาณ กับต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยแน่  กว่าที่จะได้ตราน่าน  เรากำลังจะบอกว่า  ยุคนี้ตราน่านดีแน่  แต่ยุคต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำไม่แน่ ( เข้าอีรอบเดิมตามที่กล่าวเกริ่น ) เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ทำนองที่กล่าวมาในอนาคตอีก  และมีคำถามผู้นำยุคนี้อีกว่า สายไปหรือไม่ หากจะนำความคิด สิ่งที่เคยริเริ่มของอดีตผู้นำ มาต่อยอดโดยกล่าวถึงท่านเหล่านั้นด้วย เป็นการยกย่องแบบผูนำที่ผู้เจริญด้วยจิตพึ่งปฏิบัติ เพราะเมื่อหมดยุคที่ท่านเป็นผู้นำแล้ว  เชื่อว่าผู้นำคนต่อไปจะได้ปฏิบัติต่อ  การปฏิบัติแบบนี้จะเกิดสิ่งงดงามขึ้นในแผ่นดินได้.

                                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)