• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

รูปแบบการพัฒนา KM ของ สพท.พิษณุโลกเขต 1

  เวลาที่ควรมีให้กับการอ่าน-เขียนบันทึกอย่างสม่ำเสมอ  

ผมตั้งใจจะเขียนถึงหัวข้อนี้มานานแล้ว จนแล้วจนรอดยังไม่สำเร็จสักที จริงๆแล้วการเขียนบันทึกไม่ยาก แต่เวลาที่ควรจะต้องมีให้นี่ซิเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้โอกาสของบันทึกซึ่งหลายเรื่องน่าสนใจ และตั้งใจจะนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็จะเป็นนามธรรมเก็บในกระเป๋าต่อไป ด้วยเหตุนี้ทำให้ผมต้องมานั่งทบทวนบทบาทตัวเองใหม่ในเรื่องของเวลาสำหรับการอ่านและเขียนบันทึกที่ควรจะต้องจัดให้เป็นข้อหนึ่งของกิจวัตรประจำวันที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

"รูปแบบการพัฒนา KM ของ สพท.พิษณุโลกเขต 1" เป็นหัวข้อที่ตั้งใจจะบอกกล่าวเล่าสิบกับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว KM  จริงๆแล้วการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management ครูบาอาจารย์ บุคลากรของสพท.พล.1 เริ่มรู้จักกับคำนี้มาว่าหนึ่งปีแล้ว เพราะเป็นเขตพื้นที่นำร่องในการนำ KM มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่ง กพร.สพฐ.ได้คัดเลือกให้เป็น 1ใน 8 เขตพื้นที่นำร่อง และได้กำหนดให้ทุกเขตฯดำเนินการจัดทำในปีนี้ ในส่วนของ concept ของ Knowledge ที่จะนำมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันยังไม่เน้นว่าต้องเป็น TACIT จะเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสามารถส่งเผยแพร่ได้ กำหนดถังความรู้เป็น 6 ถังใหญ่ 8 ถังย่อย เผยแพร่ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซอฟท์แวร์ในการสร้างเว็บไซท์ใช้ PHP-NUKE ฐานข้อมูล MYSQL การนำส่งยังมีข้อจำกัดหลายประการที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะรูปแบบ การเผยแพร่ยังไม่สามารถส่งเผยแพร่โดยตรงได้ต้องมีการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการก่อน ซึ่งต่างจาก KM ของ สคส.ที่สามารถส่งเผยแพร่อย่างอิสระได้ทันที

เมื่อ สพท.พล.1 ได้รับคัดเลือกจากโครงการวิจัยฯให้เป็นเขตพื้นที่เป้าหมายโดยใช้เครื่องมือเผยแพร่ทาง gotoknow.org และจากการที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับ KM เมื่อเดือน มิ.ย.ซึ่งจัดโดยโครงการฯทำให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการนำกระบวนการ KM ใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ และสถานศึกษา เช่น การกำหนดหัวปลาใหญ่ หัวปลาเล็ก การสกัดขุมความคิด แก่นความคิด เป็นต้น หลังจากได้ศึกษาและใช้รูปแบบ KM ของ สคส.แล้ว ผมคิดว่าทั้งสองรูปแบบมีจุดเด่นของตัวเองที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างดี

KM ของ สพท.พล.1 รูปแบบของ กพร.
KM ของ สพท.พล.1 รูปแบบของ สคส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 36634
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 4
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

        หวังว่าคงไม่สะอึกนะคะ เพราะสัปดาห์ที่แล้ว อยู่ที่โคราชและได้ยกอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำสองสิ่งมารวมกัน คือ ความคิดที่เป็นระบบในเรื่องการจัดการความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีของอาจารย์มาทำบล็อก   และยังแจ้งให้อาจารย์ท่านอื่นติดต่ออาจารย์เป็นเครือข่ายกัน

        น่าสนใจที่ท่านนำการจัดการความรู้ของกพร.มาเทียบกับของสคส.ค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่กรุณาให้ความเห็นเกี่ยวกับบันทึก โดยความตั้งใจของกระผมที่ได้กล่าวถึงรูปแบบ KM ของ กพร.กับรูปแบบของ สคส.มิได้มีเจตนาจะนำไปเปรียบเทียบกันครับ แต่ตั้งใจจะกล่าวถึงจุดเด่นของทั้งสองรูปแบบที่ผมคิดว่าถ้าจะนำไปประยุกต์ใช้กับ"การจัดการความรู้ในองค์กร"แล้วน่าจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ถ้ามีการนำกระบวนการ KM ที่ได้รับความรู้จากการอบรมจากอาจารย์ ไปเผยแพร่ให้ครูบาอาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจ เขาก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในลักษณะ TACIT Knowledge ลงในถังความรู้ที่กำหนดได้ตรงเป้าหมายกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน รวมทั้งการขยายผลเข้าสู่การแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรโดยกระบวนการ KM ที่มีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจน สุดท้ายน่าจะจบลงที่ องค์กรสามารถบริหารจัดการไปสู่นโยบาย เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

555555  การมองโลกในทางที่ดีทำให้เห็นการเปรียบเทียบเป็นของสนุก การเรียนรู้ระดับสูงค่ะ  ไม่ได้หมายความถึงการเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่าอะไร

     สนใจเทคนิคการทำภาพพาโนรามาของอาจารย์ค่ะ

                       

มาเยี่ยมค่ะ

พิษณุโลกอย่าทิ้งห่างมากเกินไปนะคะ