การอบรมเพิ่งเสร็จ ได้ลองใช้ Moodle และ Skypeซึ่งเป็นโปรแกรมใช้สนทนาภาษาอังกฤษข้ามทวีปได้เลย ดูน่าสนใจมาก ในส่วนของ Moodle ได้ลองออกแบบสื่อ การเตรียมกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอน การสร้างแบบทดสอบ การให้ผู้เรียนเขียน ไดอารี่(diary) ใน blog การใช้การสนทนาแบบ chat ปรากฏว่าทุกคนสนุกสนานและได้ความรู้มากลองดูรูปนะครับ      

  เพื่อนชาวจีนจากมหาวิทยาลัย Guizhou และอาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษ

การอบรมทำให้ทราบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศไปถึงไหนแล้ว มีข้อดีอย่างไรบ้างที่จะปรับมาใช้กับนักศึกษาและคุณครูของเราในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การอบรมครั้งนี้มีเพื่อนคนจีนอยู่ 6คน อยากทราบว่าคนไหนเอย ช่วยตอบหน่อย