โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2549 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปฏิบัติกิจกรรม ศิษย์บูชาครู  และทำบุญเลี้ยงพระ  วันนี้ได้มีชาวญี่ปุ่นมาขอถ่ายทำกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย