วันไหว้ครู

ศิษย์บูชาครู
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2549 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปฏิบัติกิจกรรม ศิษย์บูชาครู  และทำบุญเลี้ยงพระ  วันนี้ได้มีชาวญี่ปุ่นมาขอถ่ายทำกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ สพท.ฉช. เขต 1ความเห็น (0)