ความหลากหลายของแมลงกินได้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


โครงการนี้ศึกษาถึงความหลากหลายของชนิด ข้อมูลทางนิเวศวิทยา ข้อมูลทางพันธุศาสตร์  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับแมลงกินได้ โดย 1) ใช้แบบสอบถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายชนิดและพฤติกรรมการกินแมลงของชาวบ้านใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่ามีแมลงกินได้จำนวน 20 ชนิด ที่นิยมรับประทานเกินร้อยละ 50 โดยชนิดที่นิยมมากที่สุด คือ แมลงดานา มดแดง และแมลงตับเต่า (รวมแมลงเหนี่ยง) คิดเป็นร้อยละ 99.3, 97.9 และ 96.5 ตามลำดับ พบแมลงกินได้ตลอดทั้งปีแต่มีความหลากหลายมากที่สุดในช่วงต้นฤดูฝนโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมร้อยละ 56.7  นำแมลงมาปรุงให้สุกก่อนรับประทาน และร้อยละ 92.9 กล่าวว่ารับประทานเพราะแมลงมีรสชาติอร่อย 2) สำรวจเก็บรวบรวมแมลงกินได้โดยการสำรวจและติดตามประชากรแมลงกินได้ทุก 3 เดือนใน 3 หมู่บ้านของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลจากการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พฤษภาคม 2542 พบแมลงกินได้จำนวน 8 อันดับ ได้แก่ อันดับ

Coleoptera Orthoptera Hemiptera  Isoptera Hymenoptera  Homoptera Odonata และ Lepidoptera โดยมีจำนวน 30 วงศ์ 66 สปีชีส์ 3) ศึกษาจำนวนโครโมโซมของแมลงกินได้กลุ่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดได้แก่ แมลงในสกุล Brachytrypes วงศ์ Gryllidea

 

 

คณะผู้วิจัย : อาจินต์ รัตนพันธ์, ยุพา หาญบุญทรง, ยงยุทธ ไวคกุล, องุ่น ลิ่ววานิช

หมายเลขบันทึก: 36184เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2006 11:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 00:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี