การศึกษาชีววิทยาของปูก่ำ (THAIPOTAMON NANDIDARBHI) ในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ปูก่ำ เป็นปูพันธุ์ใหม่ของโลก  มีขนาด 4 x 5 เซนติเมตร กระดองมีสีม่วงเข้ม โคนก้านมีสีฟ้าอมเทา ปลายก้ามมีสีขาว บริเวณขอบตาด้านล่าง มีสีขาวอมเหลือง ได้รับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thaipotamon nandidarbhi Naryanetr, 1998 พบที่หมู่บ้านร้องแหย่ง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร จะขุดรูอาศัยอยู่ในดินที่มีความชื้นบริเวณบ้านเรือนราษฎร จากการศึกษาทางชีววิทยาในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2542 พบรูปูเฉลี่ยในแต่ละเดือนประมาณ 150 รู ปูเพศผู้มีขนาดความกว้างของกระดองใหญ่กว่าปูเพศเมีย และมีมากกว่าเพศเมีย ฤดูปูมีไข่จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา คาดว่าไข่จะฟักเป็นตัวประมาณปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม ไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีส้มปนแดงสดจนเป็นสีดำในที่สุด ความกว้างของกระดองปูไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนไข่แต่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว ส่วนพฤติกรรมการกินอาหาร และอาหารที่กิน ตลอดจนการเติบโตของปูก่ำจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและสังเกตต่อไป

 

 

ผู้วิจัย : เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ และถมรัตน์ นันทิทรรภ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)