ต้นปีนี้ (2549) อาจารย์ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ไปอิตาลี ได้นำผลการศึกษาของบริษัท TJF มาเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

อาจารย์ท่านแนะนำว่า แนวโน้มโลก (trend) มีระยะเวลาประมาณ 4-6 ปี ถ้าเป็นแนวโน้มสั้นๆ ประเภทวูบไปวูบมา อยู่ไม่นาน เรียกว่า “แฟด (fad)”

ปีนี้มีแนวโน้มของสินค้าและบริการอย่างนี้ครับ...
 1. คืนสู่สามัญ:                                                                             
  แนวโน้มคืนสู่สามัญ (Daily Luxe) เป็นแนวโน้มที่นิยมทำสินค้าและบริการระดับมวลชน (mass production) ให้ดูหรู โดยนำสินค้าที่เดิมดูเป็นของแพง เช่น กาแฟเอสเปรสโซ สเต๊ก ฯลฯ มาทำให้ติดดิน และเป็นสินค้ามวลชนที่ใครๆ ก็พอจะจับจ่ายซื้อหาได้ ปีนี้ใครจะขายอะไรคงจะต้องทำให้ดูหรู(มีราคา)ไว้ก่อน
 2. ท้องถิ่นเฟื่องฟู:                                                                         
  กระแสท้องถิ่นเฟื่องฟู (Global Quake) เป็นผลจากการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทั่วโลก ทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมอินเดีย ฯลฯ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ธุรกิจท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้คงจะต้องอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มาก เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ (uniqueness) และความแตกต่าง (differentiation) ให้สินค้าและบริการ
 3. ย้อนยุค:                                                                               
  กระแสย้อนยุค (Retro) เป็นความนิยมของคนที่ต้องการสัมผัสความงามในอดีต ทำให้เกิดการตกแต่ง ประดับประดาแบบย้อนยุค หรือให้มีกลิ่นอายแบบโบราณ
 4. ธรรมชาตินิยม:                                                                       
  กระแสธรรมชาตินิยมเป็นความนิยมของคนเมืองที่โหยหาธรรมชาติ มีการนำไปผสมผสานกับสินค้าและบริการมากมาย เช่น สปา นวดแผนไทย ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ฯลฯ สินค้าและบริการที่ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกรีน (Green) มักจะเป็นที่นิยม

  แหล่งข้อมูล:                                                                                    

  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. Marketing weapon: มี Trend มาฝากจาก Italy. กรุงเทพธุรกิจ BizWeek (27 มค.-2 กพ.49). หน้า C6.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ >
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙.
  • ท่านผู้อ่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ครับ...
  • เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: