ภาษาสำหรับเด็ก ม.ปลาย

ภาษาถ้ายากนักขอให้เก่งภาษาดอกไม้ก็รอดได้

 จากการศึกษาความสำเร็จของเด็กสมัยนี้พบว่าเด็กที่ได้รับความสำเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ เก่งภาษา อย่างน้อยต้องรู้ถึง 4 ภาษาครับ ได้แก่

  1. ภาษาต่างประเทศ ภาษาใดก็ได้สักหนึ่งภาษาที่เราคิดว่าถ้ารู้แล้วช่วยให้เราสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราได้ เป็นตัวการให้เราเข้าใจโลกกว้างขึ้นนั่นเอง
  2. ภาษาคอมพิวเตอร์ เด็กยุคนี้ต้องคุยกับดอมพิวเตอร์เป็น ใช้ทำรายงาน ใช้ค้นหาข้อมูล จัดการความรู้ และสื่อสารกับเพื่อนในทางที่ดี เช่น ใช้กระดานสนทนาในการติวกันแบบ online เป็นต้น
  3. ภาษาคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์เป็นยาขมสำหรับหลายคน แต่มักพบว่าที่ไม่เข้าใจเป็นเพราะไม่เข้าใจภาษาของมันนั่นเอง มีคำแปลกๆแต่ถ้าไม่รู้ความหมายหรือไม่เข้าใจก็จบตั้งแต่ต้น
  4. ภาษาดอกไม้ (ภาษาคน) เด็กสมัยนี้มีคนบ่นเสมอว่าพูดภาษาดอกไม้ไม่เป็น เช่น พูดทีไรคนหนีหมด(พูดโผงผาง) พูดแล้วเพื่อนเกลียดทั้งแก้ง(พูดเสียดสีแดกดัน) พูดทำให้คนหมั่นใส้(พูดโอ้อวด) พูดให้คนรอบข้างสมองฝ่อ รวมทั้งตัวเองค้วย(พูดดูถูกผู้อื่นและตัวเอง) และพูดแล้วหากลุ่มทำงานด้วยไม่ได้ (พูดโยนความผิดให้เพื่อน)

ท่านผู้รู้กล่าวว่าถ้าน้องๆเก่ง 4 ภาษานี้แล้วจะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน IQ และ EQ ได้ไม่ยากครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนลูก ม.ปลายความเห็น (0)