ตอนนี้ถ้าสืบค้นข้อมูลใน Google โดยใช้ Keyword ต่างๆ หลายๆครั้งของผลการสืบค้น ลิ้งที่ได้จะถูกชี้ ไปยังเว็บไซต์หนึ่งอยู่   เสมอคือเว็บไซต์ wikipedia.org  ผมก็เลยตั้งความสงสัยว่าวิกิพีเดียคืออะไร ทำไม google จึงสนใจและให้ความสำคัญกับเว็บดังกล่าว และเชื่อมั่นในข้อมูลของวิกิพีเดีย

              วิกิพีเดียคืออะไร คำตอบก็คือ วิกิพีเดีย คือสารานุกรมออนไลน์ ที่ผู้อ่านสามารถร่วมกันแก้ไขเนื้อหาในสารานุกรมนั้นได้ด้วย

             หรืออีกนัยหนึ่ง วิกิพีเดีย คือสารานุกรมฟรีหลายภาษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา โดยมีเครื่องมือที่ชื่อว่า มีเดียวิกิ  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแก้ไข

             วิกิพีเดียเริ่มต้นเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยเริ่มต้นโครงการจากชื่อสารานุกรมนูพีเดีย 

             สารานุกรม วิกิพีเดีย สนับสนุนการใช้ภาษาต่างๆ ทั่วโลก กว่า 200 ภาษา และที่สำคัญคือมีภาษาไทยด้วย

             แล้วถามว่าการที่เปิดโอกาสเสรีให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขเนื้อหาได้ แล้วความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีมากน้อยเพียงใด ณ ตอนนี้ วิกิพีเดีย ข้อมูลที่เผยแพร่ยังเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ต่อไปคงต้องดูว่าวิกิพีเดีย จะมีวิธีการอย่างไรให้สารานุกรมยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือต่อไป

          นอกจากวิกิพีเดียจะเป็นสารานุกรมแล้ว ยังเปิด ความสามารถด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อีก เช่น

วิกิพจนานุกรม
พจนานุกรมและอรรถาภิธาน
วิกิตำรา
ตำราและคู่มือ
วิกิคำคม
ที่รวบรวมคำคม
วิกิซอร์ซ
เอกสารต้นฉบับ
วิกิสปีซีส์
สารบบอนุกรมวิธาน
วิกิข่าว
แหล่งข่าวเนื้อหาเสรี
แม่วิกิ (meta)
ศูนย์กลางโครงการวิกิมีเดีย
คอมมอนส์
แหล่งรวบรวมแบ่งปันสื่อ