กำหนดการมหกรรมจัดการความรู้วันที่ 30 มิ.ย.(ตรงเวลา)

ครูชบ ยอดแก้วเน้นเรื่องสัจจะ ให้คำนึงถึงทุนเวลา ขอให้ทีมประสานจัดการให้ตรงเวลา

ครูชบ ยอดแก้วเน้นเรื่องสัจจะ ให้คำนึงถึงทุนเวลา ขอให้ทีมประสานจัดการให้ตรงเวลา

กำหนดการ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 - 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดการสัมมนา และบอกเล่าการทำงานของภาครัฐในการสนับสนุนขบวนสวัสดิการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา

14.00 - 14.30 น. นายอำเภอกระแสสินธ์บอกเล่าแนวคิด เป้าหมายและแนวทางในการ ขับเคลื่อนงาน สวัสดิการลดรายจ่ายวันละ1บาทเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของอำเภอกระแสสินธ์

14.30 - 14.45 น. วิทยากรผู้ดำเนินรายการ(ตลอดงาน) ดร.ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ แนะนำทีมเจ้าภาพ "มูลนิธิดร.ครูชบ -ปราณี ยอดแก้ว และสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา" รวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนา

14.45 - 15.00 น. ผู้ประสานงาน นายภีม ภคเมธาวี นำเสนอกรอบแนวคิด

"การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน" ด้วยแบบจำลอง

"ปลาทูว่ายฝ่ากระแสน้ำ"

15.00 - 16.30 น. ทีมวิจัย 5 จังหวัดนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ ๆละ 15 นาที

    1. ทีมวิจัยจังหวัดสงขลา

    2. ทีมวิจัยจังหวัดลำปาง

    3. ทีมวิจัยจังหวัดตราด

    4. ทีมวิจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

    5. ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ

16.30 - 20.00 น. เที่ยวชมเมืองสงขลาและรับประทานอาหารเย็นริมทะเลสาบสงขลา

20.00น. กลับโรงแรมที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)