อบรมบล๊อก

blog

อบรมการจัดทำบล๊อกที่สพท.ยล.1 วันที่ 28 มิถุนายน 2549 ในเรื่องการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blogความเห็น (1)

Knowledge Volution มีความสามารถท่หลากหลายเพื่อตอบสนองกิจกรรมการจัดการความรู้ซึ่งเน้นการบันทึกความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดหมวดหมู่ความรู้