ห้องสมุดมีชีวิต เป็นคำนิยมของการดำเนินงานห้องสมุดในปัจจุบัน มีชีวิตอย่ำงไร? ใช่การมีชีวิตชีวาหรือเปล่า ส่วนหนึ่งของคำตอบคือ ใช่...เพราะว่าห้องสมุดมีชีวิตมีความหมายหลายนัย

วันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างชีวิตชีวาด้วยสีดีกว่า

ประสบการณ์ของการพัฒนาปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ มข. ซึ่งปรับปรุงอาคาร 1 ที่มีอายุยาวนานในรูปโฉมใหม่ โดยเน้นบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมานั้นมีทิศทางไปในด้านบวก เพราะใช้สีสันสดใส  แดง เหลือง เขียว ส้ม  เหมาะกับผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่น และอิทธิพลของสีนั้นทำให้ผู้ใช้ Alert  ดีแท้ หลายๆ ห้องสมุดก็ใช้สีเป็นตัวช่วยสร้างบรรยากาศ เช่นเดียวกันกับ TK Park

         สีสันของหอสมุดกลาง มข.                                      ช่องทางเดินเชื่อมอาคาร1 กับอาคาร2

 มาลองทดสอบเล่นๆ กันว่า หากห้องสมุดใช้สีเหล่านี้ ทำให้คุณรู้สึกอย่างไร

ขาว เหลือง ครีม เขียว ฟ้า น้ำตาล (สีไม้)  อิ่นๆ ...

และ หากต้องการโต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ คุณว่าสีอะไรเหมาะกับการสร้างบรรยากาศห้องสมุดแห่งการเรียนรู้

-สีเรียบๆ โทนสว่าง

-สีลูกกวาด แฟนซี

-สีขรึม โทนเข้ม เพื่อสร้างบรรยากาศทรงภูมิ

 

คุณบอกหรือยัง คุณชอบสีอะไร