ใบงานที่1 ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษาทฤษฎีการประเมินหลักสูตรและหลักการประเมินผลการเรียนรู้

 

ให้นักศึกษาประชุมกลุ่มและวางแผนกิจกรรมตามใบงานที่1และรายงานความก้าวหน้าของการทำกิจกรรมบนบลอกเป็นรายบุคคลทุกระยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)