เรือใหญ่  มีต้นหน เข็มทิศ ฝีพาย  ลูกเรือ  ฯ ฉันใด  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ก็มี ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหาร และอื่นๆ  ฉันนั้น  เชิญชมที่ดวงดาวดวงหนึ่ง

ได้จัดทำบล็อกใหม่ขึ้น  ลองเข้าไปอ่าน  เรื่องที่ 1  เรื่องที่  2  เรื่องที่  3