ด้วยคาดหวังว่าITจักช่วยในการควบคุมภายในห้องยาทั้งMain Stcokและ Sub-stock ให้รู้จำนวนยาที่เหลือหลังจากการจ่ายยาในแต่ละวันเหมือนโรงพยาบาลเอกชน คุยกันน่าจะทดลองดูเพื่อพัฒนาโปรแกรมHOMCมาใช้ประโยชน์ บทสรุปคงจะรู้ในไม่ช้านี้